Chính sách bảo mật

Chính Sách Bảo Mật

Chào mừng quý vị và quý khách hàng đến với Trường Cao đẳng Cơ giới. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của quý vị và tuân thủ các nguyên tắc bảo mật sau đây:

Thu Thập Thông Tin

Khi quý vị truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi, thông tin có thể được thu thập để cải thiện trải nghiệm của quý vị. Thông tin này có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, và thông tin liên quan đến đào tạo và tư vấn.

Sử Dụng Thông Tin

Chúng tôi sử dụng thông tin mà quý vị cung cấp để cung cấp dịch vụ, hỗ trợ, và liên hệ với quý vị. Thông tin này có thể được sử dụng để thông báo về các khóa học, sự kiện, và cập nhật từ Trường Cao đẳng Cơ giới.

Bảo Mật Thông Tin

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của quý vị và áp dụng các biện pháp bảo mật để ngăn chặn truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích, hoặc tiết lộ thông tin cá nhân.

Không Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị với bên thứ ba mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ quý vị, trừ trường hợp có yêu cầu pháp lý.

Quyền Kiểm Soát Thông Tin

Quý vị có quyền yêu cầu truy cập, chỉnh sửa, hoặc xóa thông tin cá nhân của mình. Để làm điều này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ dưới đây.

Liên Kết Đến Trang Web Bên Ngoài

Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web bên ngoài. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của các trang web đó. Quý vị nên đọc chính sách của từng trang web mà quý vị truy cập.

Thay Đổi Chính Sách

Chúng tôi có quyền thay đổi chính sách bảo mật này vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Việc sử dụng tiếp tục trang web sau khi có sự thay đổi sẽ được coi là đồng ý với những thay đổi đó.

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin sau:

Địa chỉ: Nghĩa Kỳ, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại phòng đào tạo: (02)553.825.451

Hotline:

  • 0973229977
  • 0914156568
  • 0947590397

FAX: 02553.825451

Email: cd.cogioi@gmail.com

Chúng tôi cam kết bảo mật và bảo vệ thông tin cá nhân của quý vị. Chân thành cảm ơn quý vị đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của Trường Cao đẳng Cơ giới.