Hôm nay, 27/4/2018 Tìm : Đăng nhập :
TỪ THÁNG 1/2018 ĐỊA CHỈ TRANG WEB MỚI CỦA TRƯỜNG ĐỔI TÊN THÀNH http://caodangcogioi.edu.vn/
   Hội đồng trường - Nghị Quyết
Nghị quyết phiên họp 11 - Quý II - 2016(21/04/2016)
 TRƯỜNG CĐN CƠ GIỚI                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

   HỘI ĐỒNG TRƯỜNG                                              Độc lập  Tự do – Hạnh phúc

         Số: 13/QN-HĐT                                                Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 4 năm 2016                                           

 

 

QUYẾT NGHỊ CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

TẠI PHIÊN HỌP THỨ XI, NHIỆM KỲ 2013 - 2018

 

Ngày 05 tháng 4 năm 2016, Hội đồng trường Trường Cao đẳng nghề Cơ giới tổ chức phiên họp thứ XI, nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Thành phần:

- Chủ trì: Bùi Trọng Sơn                         - Chủ tịch Hội đồng

- Thư ký: Trịnh Thị Quỳnh Hoa             - Thư ký

- Có mặt: 09/13 thành viên

- Vắng mặt: 04 (có lý do)

Nội dung:

* Đánh giá kết quả thực hiện Quyết nghị của Hội đồng trường tại phiên họp thứ X (quý I/2016);

* Phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng trường trong quý II năm 2016;

Sau khi bàn bạc, thảo luận, Hội đồng trường thống nhất ý kiến đánh giá kết quả thực hiện Quyết nghị của Hội đồng trường tại phiên họp thứ X, đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2016; nội dung cụ thể như sau:

1. Đánh giá kết quả thực hiện Quyết nghị của Hội đồng trường tại phiên họp thứ X.

Đối chiếu với nhiệm vụ đã đề ra trong quý I, Hội đồng trường đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ như sau:

- Đã xin vốn thực hiện Dự án xây dựng Trường năm 2016 và tiếp tục triển khai Dự án đúng tiến độ;

- Đã xây dựng tiến độ, kế hoạch đào tạo, kế hoạch giáo viên và kế hoạch vật tư thực tập học kỳ II năm học 2015 – 2016;

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh năm học 2016 - 2017;

- Tổ chức thi học kỳ I năm học 2015 – 2016; triển khai thi vấn đáp một số môn chuyên môn; thi tốt nghiệp môn Chính trị và tốt nghiệp nghề Vận hành máy thi công mặt đường đảm bảo đúng quy chế;

- Tham gia Hội thi tay nghề cấp Bộ đạt 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba;

- Đã xây dựng kế hoạch tự kiểm định chất lượng năm 2016 và triển khai thu thập minh chứng kiểm định;

- Hoàn thành biên soạn, thẩm định 30 giáo trình dạy nghề;

- Đã làm thủ tục xin mở 13 nghề mới và đang chờ Tổng cục Dạy nghề phê duyệt;

- Đã ban hành quyết định thành lập các hội đồng trong năm 2016;

- Hoàn thành báo cáo kiểm kê, thanh lý tài sản năm 2015;

- Tổng hợp số liệu về tài sản, cấp phát vật tư, nhiên liệu năm 2015 (quý 4 chưa xong);

- Đã triển khai làm xưởng sản xuất dịch vụ và tiếp tục hoàn thiện các phần việc còn lại;

- Hoàn thành các báo cáo thuộc lĩnh vực tài chính năm 2015 và Bộ đã kiểm tra công tác tài chính năm 2015 của Trường, được Bộ đánh giá tốt;

- Đã hoàn thành dự toán mua sắm thiết bị, sửa chữa, nâng cấp các công trình năm 2016;

- Hoàn thành việc cải tạo, nâng cấp sân tập lái xe ô tô;

- Đã xây dựng quy chế về khoán xe máy, cơ sở vật chất nhưng chưa ban hành;

- Đã dự trù kinh phí tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường;

- Đã triển khai một số nhiệm vụ chuẩn bị kỷ niệm 40 năm thành lập trường theo đúng kế hoạch;

- Tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức năm 2016 đúng kế hoạch, đảm bảo nội dung;

- Tổ chức sinh hoạt giáo dục nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên;

- Hoàn thành việc rà soát, ký kết hợp đồng lao động năm 2016;

- Thực hiện tinh giản biên chế đợt 1 năm 2016 03 người theo đúng Đề án đã xây dựng;

- Đoàn Trường tham gia các hoạt động kỷ niệm ngày Học sinh – sinh viên 9/1 và tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 26/3.

* Đánh giá chung:

Hội đồng trường đã chỉ đạo, triển khai thực hiện và cơ bản hoàn thành những nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong quý I năm 2016.

2. Nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2016

Căn cứ Nghị quyết của Đảng ủy trường năm 2016, Chương trình hoạt động của Hội đồng trường năm 2016 và yêu cầu thực tế, Hội đồng trường đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2016 như sau:

- Tổ chức Hội giảng cấp Trường năm học 2015 – 2016;

- Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày thành lập Trường 12/7; triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Trường;

- Triển khai công tác tuyển sinh năm học 2016 - 2017;

- Tiếp tục biên soạn, thẩm định giáo trình;

- Kiểm tra, đánh giá hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học;

- Tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh của giáo viên;

- Tăng cường kiểm tra, siết chặt kỷ cương trong đào tạo;

- Làm thiết bị dạy học và cải tạo một số xưởng thực tập thuộc khoa Cơ điện;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động ngoại khoá cho học sinh - sinh viên;

- Thu thập minh chứng kiểm định chất lượng Trường;

- Mua sắm thiết bị, sửa chữa, nâng cấp các công trình theo kế hoạch; mua ô tô tập lái hạng C;

- Xét nâng lương đợt 1 năm 2016;

- Đánh giá, xếp loại danh hiệu thi đua năm học 2015 – 2016;

- Tổ chức diễn tập xử lý các tình huống khẩn cấp xảy ra trong nhà trường.

Ngoài ra còn có một số nhiệm vụ đột xuất khác.

Quyết nghị được thông qua Hội đồng; 100% nhất trí với nội dung nêu trên.

 

   Nơi gửi:                                                                      T/M HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

-  Vụ TCCB (để báo cáo);                                                                      CHỦ TỊCH 

- Các thành viên Hội đồng;       

-  Lưu Hội đồng trường.                                                                       

                                                                                                                                      

                                                                                                  

 

 

                                                                                              Bùi Trọng Sơn

  

    
   Tin đã đưa
     NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TẠI PHIÊN HỌP THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2013 - 2018
     Nghị quyết phiên họp 10 quý I - 2016
     Quyết nghị của Hội đồng Trường tại phiên họp thứ IX
     Quyết nghị của Hội đồng Trường tại phiên họp thứ VIII
     Nghị quyết tại phiên họp thứ VII, nhiệm kỳ 2013-2018
     NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP VI- QUÝ I-2015
     Nghị Quyết Phiên họp thứ V - Quý IV - 2014
     Nghị quyết phiên họp thứ IV - Quý III - 2014
     Nghị quyết phiên họp thứ III - Quý II - 2014
     Nghị quyết phiên họp thứ II - Quý I - 2014
     Nghị quyết phiên họp thứ I
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ GIỚI
Địa chỉ :  Xã Nghĩa Kỳ, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi
Website :  www.truongcdncogioi.edu.vn