Hôm nay, 27/4/2018 Tìm : Đăng nhập :
TỪ THÁNG 1/2018 ĐỊA CHỈ TRANG WEB MỚI CỦA TRƯỜNG ĐỔI TÊN THÀNH http://caodangcogioi.edu.vn/
   Hội đồng trường - Nghị Quyết
Nghị quyết phiên họp 10 quý I - 2016(21/04/2016)
 TRƯỜNG CĐN CƠ GIỚI                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

   HỘI ĐỒNG TRƯỜNG                                               Độc lập  Tự do – Hạnh phúc

         Số: 12/QN-HĐT                                                Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 01 năm 2016                                         

 

QUYẾT NGHỊ CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

TẠI PHIÊN HỌP THỨ X, NHIỆM KỲ 2013 - 2018

 

Ngày 06 tháng 01 năm 2016, Hội đồng trường Trường Cao đẳng nghề Cơ giới tổ chức phiên họp thứ X, nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Thành phần:

- Chủ trì: Bùi Trọng Sơn                        - Chủ tịch Hội đồng

- Thư ký: Võ Ngọc Thạch                      - Ủy viên thư ký

- Có mặt: 13/13 thành viên

- Vắng mặt: 0

Nội dung:

* Đánh giá kết quả thực hiện Quyết nghị của Hội đồng trường tại phiên họp thứ IX (quý IV/2015);

* Phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng trường trong quý I năm 2016;

* Thông qua Chương trình hoạt động của Hội đồng trường năm 2016.

Sau khi bàn bạc, thảo luận, Hội đồng trường thống nhất ý kiến đánh giá kết quả thực hiện Quyết nghị của Hội đồng trường tại phiên họp thứ IX, đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong quý I/2016 và thông qua Chương trình hoạt động của Hội đồng trường năm 2016; nội dung cụ thể như sau:

1. Đánh giá kết quả thực hiện Quyết nghị của Hội đồng trường tại phiên họp thứ IX.

Đối chiếu với nhiệm vụ đã đề ra trong quý IV, Hội đồng trường đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ như sau:

- Chỉ đạo tốt công tác tuyển sinh đợt 2; kết thúc tuyển sinh đạt 656/650 chỉ tiêu, đạt 101%;

- Hoàn thành công tác kiểm tra đào tạo năm 2015; Sở Lao động – TB&XH tổ chức kiểm tra đào tạo và đánh giá nhà trường đã thực hiện tốt quy chế đào tạo;

- Tổ chức thực hiện tốt công tác chế tạo thiết bị dạy học đợt 2; có 06 thiết bị đạt giải; 02 thiết bị đạt giải tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ 9 của tỉnh; tham gia Hội thi thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Quảng Ngãi năm 2015 đạt giải nhì toàn đoàn;

- Tổ chức tốt Lễ Tổng kết năm học 2014 – 2015 và Khai giảng năm học 2015 – 2016;

- Tổ chức tốt phong trào thi đua chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11;

- Hoàn thành Hội giảng cấp khoa năm học 2015- 2016, có 55 giáo viên tham gia;

- Tổ chức đánh giá kỹ năng nghề năm 2015 cho 13 giáo viên;

- Cử 9 giáo viên tham gia tập huấn lớp đánh giá viên kỹ năng nghề, 19 giáo viên tham gia đánh giá kỹ năng nghề quốc gia;

- Đang tổ chức luyện tập học sinh thi tay nghề cấp Bộ;

- Hoàn thành biên soạn 51 giáo trình dạy nghề;

- Đã hoàn thành thủ tục mở nghề mới nhưng chưa được phê duyệt;

- Hoàn thành liên kết đào tạo với Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Dạy nghề và Giới thiệu việc làm Thành phố Bà Rịa;

- Hoàn thành báo cáo kiểm định chất lượng Trường đúng thời gian quy định;

- Đã tổ chức thi tuyển giáo viên theo đúng quy chế;

- Tổ chức Hội nghị Công đoàn giữa nhiệm kỳ đúng kế hoạch và đảm bảo nội dung;

- Đã bảo vệ Đề án Vị trí việc làm và hoàn chỉnh Đề án sau khi thẩm định;

- Đã thực hiện phương án tự chủ của Trung tâm Sản xuất dịch vụ và Chuyển giao công nghệ theo đúng kế hoạch;

- Triển khai Dự án xây dựng trường năm 2015 theo đúng tiến độ và xin vốn Dự án năm 2016;

- Đã nghiệm thu gói thầu mua thiết bị dạy học, xe tập lái năm 2015 và hoàn thành thanh lý hợp đồng các gói thầu;

- Mua sắm thiết bị, sửa chữa, nâng cấp các công trình theo kế hoạch năm 2015 và hoàn thành hồ sơ thanh quyết toán;

- Lập dự toán sửa chữa, nâng cấp, mua sắm thiết bị năm 2016;

- Đã thanh toán tăng giờ năm học 2014 - 2015;

- Đang tổng hợp đối chiếu công nợ, kinh phí ngân sách, tiền gửi ngân hàng năm 2015;

- Hoàn thành xét nâng lương đợt 2 năm 2015 đúng kế hoạch;

- Triển khai công tác kiểm kê năm 2015 đúng kế hoạch;

- Các bộ phận đã xây dựng dự trù kinh phí năm 2016;

- Triển khai đánh giá công chức, viên chức, đảng viên và tổ chức cơ sở đảng đúng kế hoạch;

- Đã xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cho từng tiểu ban để chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Trường.

* Đánh giá chung:

Hội đồng trường đã chỉ đạo, triển khai thực hiện và hoàn thành tốt những nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong quý IV năm 2015.

2. Nhiệm vụ trọng tâm trong quý I năm 2016

Căn cứ Nghị quyết của Đảng ủy trường năm 2016, Chương trình hoạt động của Hội đồng trường năm 2016, Hội đồng trường đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong quý I năm 2016 như sau:

- Xin vốn thực hiện Dự án và tiếp tục triển khai Dự án xây dựng Trường giai đoạn I;

- Xây dựng tiến độ, kế hoạch đào tạo, kế hoạch giáo viên và kế hoạch vật tư thực tập học kỳ II năm học 2015 – 2016;

- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh khóa 40;

- Tổ chức thi học kỳ I năm học 2015 – 2016; triển khai thi vấn đáp một số môn chuyên môn; thi tốt nghiệp môn Chính trị và tốt nghiệp nghề;

- Tham gia Hội thi tay nghề cấp Bộ;

- Xây dựng kế hoạch tự kiểm định chất lượng năm 2016;

- Tiếp tục biên soạn, thẩm định giáo trình;

- Hoàn thiện các điều kiện đảm bảo chất lượng và triển khai giảng dạy các nghề mới mở;

- Xin mở 13 nghề mới;

- Ban hành quyết định thành lập các hội đồng trong năm 2016;

- Hoàn thành báo cáo kiểm kê, thanh lý tài sản năm 2015;

- Tổng hợp số liệu về tài sản, cấp phát vật tư, nhiên liệu năm 2015;

- Hoàn thành xưởng và triển khai hoạt động xưởng sản xuất dịch vụ;

- Lập báo cáo tăng giảm tài sản cố định, báo cáo quyết toán, báo cáo thuế, đối chiếu các khoản bảo hiểm năm 2015;

- Hoàn thành công tác chuẩn bị cho kiểm tra tài chính năm 2015;

- Xây dựng kế hoạch mua sắm thiết bị, sửa chữa, nâng cấp các công trình năm 2016;

- Nâng cấp, cải tạo sân tập lái, sân bóng đá;

- Xây dựng quy chế về khoán xe máy, cơ sở vật chất...;

- Chuẩn bị nguồn lực tài chính cho ngày kỷ niệm 40 năm thành lập trường;

- Tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức;

- Rà soát các hợp đồng lao động năm 2016;

- Thực hiện tinh giản biên chế đợt 1 năm 2016;

- Tham gia các phong trào kỷ niệm ngày Học sinh – sinh viên 9/1;

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 26/3;

- Triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị kỷ niệm 40 năm thành lập trường.

Ngoài ra còn có một số nhiệm vụ đột xuất khác.

3. Thông qua Chương trình hoạt động của Hội đồng trường năm 2016.

Quyết nghị được thông qua Hội đồng; 100% nhất trí với nội dung nêu trên.

 

   Nơi gửi:                                                                      T/M HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

-  Vụ TCCB (để báo cáo);                                                                      CHỦ TỊCH 

- Các thành viên Hội đồng;       

-  Lưu Hội đồng trường.                                                                       

                                                                                                                                      

                                                                                                  

 

                                                                                                  Bùi Trọng Sơn

  

    
   Tin đã đưa
     NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TẠI PHIÊN HỌP THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2013 - 2018
     Nghị quyết phiên họp 11 - Quý II - 2016
     Quyết nghị của Hội đồng Trường tại phiên họp thứ IX
     Quyết nghị của Hội đồng Trường tại phiên họp thứ VIII
     Nghị quyết tại phiên họp thứ VII, nhiệm kỳ 2013-2018
     NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP VI- QUÝ I-2015
     Nghị Quyết Phiên họp thứ V - Quý IV - 2014
     Nghị quyết phiên họp thứ IV - Quý III - 2014
     Nghị quyết phiên họp thứ III - Quý II - 2014
     Nghị quyết phiên họp thứ II - Quý I - 2014
     Nghị quyết phiên họp thứ I
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ GIỚI
Địa chỉ :  Xã Nghĩa Kỳ, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi
Website :  www.truongcdncogioi.edu.vn