Hôm nay, 27/4/2018 Tìm : Đăng nhập :
TỪ THÁNG 1/2018 ĐỊA CHỈ TRANG WEB MỚI CỦA TRƯỜNG ĐỔI TÊN THÀNH http://caodangcogioi.edu.vn/
   Hội đồng trường - Nghị Quyết
Nghị quyết phiên họp thứ I(13/10/2014)

TRƯỜNG CĐN CƠ GIỚI                                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   HỘI ĐỒNG TRƯỜNG                                                             Độc lập  Tự do – Hạnh phúc

 

 

QUYẾT NGHỊ CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

PHIÊN HỌP THỨ 1

 

Hôm nay, ngày 28 tháng 11 năm 2013, Hội đồng trường Trường Cao đẳng nghề Cơ giới tổ chức phiên họp lần thứ I.

Thành phần:

- Chủ trì: Bùi Trọng Sơn - Chủ tịch Hội đồng

- Thư ký: Võ Ngọc Thạch - Thư ký Hội đồng

- Có mặt: 13/13 thành viên

Nội dung:

1. Công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Công nhận Hội đồng trường Trường Cao đẳng nghề Cơ giới;

2. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng trường Trường Cao đẳng nghề Cơ giới; các thành viên góp ý bổ sung, điều chỉnh Quy chế;

3. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng;

4. Nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 12/2013.

Sau khi thảo luận, Hội đồng thống nhất chỉ đạo và thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 12/2013, gồm những việc sau:

- Lập kế hoạch và chỉ đạo thực hiện công tác kiểm kê năm 2013; hoàn thành kiểm kê đến ngày 31/12/2013;

- Kết thúc tuyển sinh năm học 2013 – 2014, tổng hợp danh sách học sinh-sinh viên; bổ sung, hoàn chỉnh các thủ tục tuyển sinh khoá 37;

- Hoàn chỉnh kế hoạch đào tạo năm học 2013 – 2014 và hoàn thành xét duyệt kế hoạch đào tạo;

- Hoàn thành bảng tổng hợp khối lượng giảng dạy cho từng đơn vị, cá nhân (kể cả giáo viên kiêm chức);

- Hoàn thành công tác giảng dạy, hồ sơ đào tạo, hồ sơ tài chính cho 02 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn;

- Kiểm tra, đánh giá tiến độ bồi dưỡng học sinh thi giỏi nghề cấp Bộ;

- Đối chiếu, giải quyết dứt điểm nợ tạm ứng và các chứng từ thanh toán trong năm 2013 trước ngày 25/12/2013;

- Hoàn thành Báo cáo quỹ lương năm 2014;

- Hoàn thành Báo cáo rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo năm 2014;

- Hoàn thành các báo cáo tài sản gửi Bộ;

- Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ lãnh đạo kế cận giai đoạn 2014 – 2015;

- Làm các Quyết định nâng lương đợt 2/2013.

 

Quyết nghị được thông qua Hội đồng; 100% nhất trí với nội dung nêu trên.

                                                                            

                                                                   T/M HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

                                                                               CHỦ TỊCH 

                                                                                 (Đã ký)

 

                                                                           Bùi Trọng Sơn

 

 
    
   Tin đã đưa
     NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TẠI PHIÊN HỌP THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2013 - 2018
     Nghị quyết phiên họp 11 - Quý II - 2016
     Nghị quyết phiên họp 10 quý I - 2016
     Quyết nghị của Hội đồng Trường tại phiên họp thứ IX
     Quyết nghị của Hội đồng Trường tại phiên họp thứ VIII
     Nghị quyết tại phiên họp thứ VII, nhiệm kỳ 2013-2018
     NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP VI- QUÝ I-2015
     Nghị Quyết Phiên họp thứ V - Quý IV - 2014
     Nghị quyết phiên họp thứ IV - Quý III - 2014
     Nghị quyết phiên họp thứ III - Quý II - 2014
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ GIỚI
Địa chỉ :  Xã Nghĩa Kỳ, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi
Website :  www.truongcdncogioi.edu.vn