Hôm nay, 27/4/2018 Tìm : Đăng nhập :
TỪ THÁNG 1/2018 ĐỊA CHỈ TRANG WEB MỚI CỦA TRƯỜNG ĐỔI TÊN THÀNH http://caodangcogioi.edu.vn/
   Đào tạo - Giới thiệu ngành nghề mới
Giới thiệu nghề Công tác Xã hội và nghề Thú y(22/07/2015)

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG CĐN CƠ GIỚI                                                Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                                                                                 Trường Cơ giới, ngày 26 tháng 06 năm 2015

 

THÔNG BÁO

“V/v tuyển sinh học nghề Công tác Xã hội và nghề Thú y”

 

I/ Nghề: CÔNG TÁC XÃ HỘI

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Thời gian khoá học: 02 năm

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở hoặc tương đương

 MỤC TIÊU ĐÀO TẠO: 

Kiến thức:

- Được cung cấp các kiến thức về Chính trị, Pháp luật, Xã hội học làm cơ sở thực hành nghề. Các kiến thức về nghề nghiệp công tác xã hội, công tác xã hội với cá nhân, nhóm và cộng đồng, kiến thức về chính sách an sinh xã hội với các nhóm đối tượng đặc thù; dân số kế hoạch hóa gia đình;

- Được trang bị các kiến thức về tổ chức các hoạt động văn hóa, tổ chức huy động nguồn lực;

- Được trang bị kiến thức về giao tiếp, thương thuyết, vận động;

- Nắm chắc hệ thống lý thuyết về hành vi con người, về hệ thống, lý thuyết tâm lý ứng dụng trong giải quyết vấn đề của đối tượng;

- Nắm vững kiến thức tham vấn, trị liệu tâm lý;

- Nắm vững kiến thức quản trị công tác xã hội;

- Được trang bị kiến thức về nghiên cứu trong công tác xã hội;

- Ứng dụng thành thạo tin học trong công việc văn phòng và biết tìm kiếm, xử lý thông tin trên Internet phục vụ công việc chuyên môn.

Kỹ năng:

- Vận dụng tốt và linh hoạt các kỹ năng lắng nghe tích cực, đặt câu hỏi, kỹ năng phỏng vấn, tham vấn, trợ giúp đối tượng;

- Thành thạo kỹ năng truyền thông vận động, kỹ năng giám sát, đánh giá, thu thập thông tin;

- Có khả năng kiểm tra và giám sát việc thực hiện công việc của người có trình độ trung cấp nghề công tác xã hội, những tình nguyện viên ở cơ sở;

- Tổ chức được các chương trình hỗ trợ đối tượng;

- Vận dụng tốt kỹ năng giải quyết xung đột trong nhóm và gia đình;

- Thực hiện tốt kỹ năng thương thuyết;

- Thực hiện tốt kỹ năng trị liệu tâm lý;

- Thực hiện tốt kỹ năng xử lý khủng hoảng;

- Thực hiện tốt kỹ năng quản trị trong công tác xã hội.

Việc làm:

làm việc tại:

- Các cơ quan, ban, ngành ở các tỉnh, huyện, xã, phường, thị trấn…

- Các cơ sở xã hội, bảo trợ xã hội;

- Các tổ chức thuộc lĩnh vực an sinh xã hội;

- Các lĩnh vực có liên quan như y tế, pháp luật, văn hóa, truyền thông cũng như các cơ quan, tổ chức, đoàn thể xã hội;

- Các tổ chức chính phủ, tổ chức phi Chính phủ.

II/ Nghề: THÚ Y

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Thời gian đào tạo: 02 năm

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học cơ sở và tương đương;

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 Kiến thức:

+ Hiểu được kiến thức về dược lý học, miễn dịch học, Luật Thú y, kỹ thuật chăn nuôi để áp dụng trong quản lý, phòng, trị bệnh cho vật nuôi;

+Trình bày được kiến thức bệnh lý học, cách chẩn đoán và phòng, trị các bệnh thông thường của  vật nuôi;

- Kỹ năng:

+ Kinh doanh thuốc thú y đảm bảo hiệu quả, an toàn, vệ sinh môi trường và đúng Pháp luật.

+ Tổ chức được các thí nghiệm có qui mô nhỏ trong các trang trại;

+ Thực hiện thành thạo các công việc của nghề Thú y; 

+ Thực hiện được toàn bộ các công đoạn trong việc xây dựng và thực hiện quy trình phòng dịch bệnh;

+ Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chuyên môn cho các cán bộ có trình độ chuyên môn thấp hơn, hoặc người chăn nuôi;

- Việc làm.

+ Sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực chuyên môn để làm việc tại các cơ quan chuyên ngành Thú y hoặc các hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình và có thể tổ chức được một của hàng thuốc Thú y

+ Tham gia phục vụ những nghiên cứu nhỏ và vừa trong các trang trại

 

III/ Tuyển sinh:

Nhà trường bắt dầu phát hành hồ sơ tuyển sinh, Điện thoại liên hệ 0903533799.

 

                                                                                                       KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                     Nguyễn Kim Sơn 

    
   Tin đã đưa
     CÁC NGÀNH NGHỀ MỚI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ GIỚI
Địa chỉ :  Xã Nghĩa Kỳ, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi
Website :  www.truongcdncogioi.edu.vn