Hôm nay, 27/4/2018 Tìm : Đăng nhập :
TỪ THÁNG 1/2018 ĐỊA CHỈ TRANG WEB MỚI CỦA TRƯỜNG ĐỔI TÊN THÀNH http://caodangcogioi.edu.vn/
   Đào tạo - Các ngành nghề đào tạo
Chương trình khung trình độ trung cấp nghề Hàn(14/02/2012)
Tên  học, mô đun
Thời gian đào tạo
Thời gian của môn học, mô đun (giờ)
Năm học
Học kỳ
Tổng số
Trong đó
GiLT
Gi TH
I
 
 
210
210
0
MH01
Chính trị
1
I
30
 
 
MH02
Pháp luật
1
II
15
 
 
MH03
Giáo dục thể chất
1
I
30
 
 
MH04
Giáo dục quốc phòng
1
II
45
 
 
MH05
Tin học
1
I
30
 
 
MH06
Ngoại ngữ
1
I
60
 
 
Các môn học, mô-đun đào tạo nghề bắt buộc
 
 
1880
487
1393
II.1
Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở
 
 
300
162
138
MH07
Vẽ kỹ thuật cơ khí
1
I
75
30
45
MH08
Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật
2
I
45
24
21
MH09
Vật liệu cơ khí
1
I
45
24
21
MH10
Cơ kỹ thuật
1
II
60
39
21
MH11
Kỹ thuật điện - Điện tử công nghiệp
2
I
45
30
15
MH12
Kỹ thuật An toàn và Bảo hộ lao động
1
I
30
15
15
II.2
 
 
1580
325
1255
MĐ13
Chế tạo phôi hàn
1
I
160
40
120
MĐ14
Gá lắp kết cấu hàn
1
II
60
15
45
MĐ15
Hàn điện cơ bản
1
I
240
60
180
MĐ16
Hàn điện nâng cao
1
II
200
50
150
MĐ17
Hàn khí
1
II
60
15
45
MĐ18
MIG, MAG cơ bản
2
I
120
30
90
MĐ19
MIG, MAG nâng cao
2
II
120
30
90
MĐ20
Hàn TIG
2
I
80
20
60
MĐ21
Hàn vảy
2
I
60
15
45
MĐ22
Hàn thép các  bon trung bình, thép các bon cao
2
I
60
15
45
MĐ23
Hàn ống
2
II
80
20
60
MĐ24
Hàn đắp
2
I
60
15
45
MĐ25
Thực tập sản xuất
2
II
280
0
280
 
Tổng cộng
 
 
2090
697
1393

 

 

 
Tên  học, mô đun (kiến thức, kỹ năng tự chọn)
Thời gian đào tạo
Thời gian của môn học, mô đun (giờ)
Năm học
Học kỳ
Tổng số
Trong đó
Gi TH
Gi TH
MĐ26
Hàn tiếp xúc  (hàn điện trở)
2
II
230
60
170
MĐ27
Hàn kim loại và hợp kim màu
2
II
115
30
85
MĐ28
Các phương pháp hàn khác
( hàn điện tử, siêu âm, laser, ma sát, nổ)
2
II
230
60
170
MĐ29
Hàn bình chứa thông dụng
2
II
115
30
85
MĐ30
Hàn gang
2
II
115
30
85
MĐ31
Hàn thép hợp kim
2
II
115
30
85
MĐ32
Hàn tự động dưới lớp thuốc
2
I
115
30
85
MĐ33
Nâng cao hiệu quả công việc
 
 
115
38
85
 
Tổng cộng
 
 
1150
308
850
 

    
   Tin đã đưa
     CÁC NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
     Chương trình khung trình độ trung cấp nghề Kế toán doanh nghiệp
     Chương trình khung trình độ trung cấp nghề Điện công nghiệp
     Chương trình khung trình độ trung cấp nghề Cắt gọt kim loại
     Chương trình khung ngành Công nghệ ô tô
     Các nghề đào tạo của Trường
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ GIỚI
Địa chỉ :  Xã Nghĩa Kỳ, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi
Website :  www.truongcdncogioi.edu.vn