Hôm nay, 27/4/2018 Tìm : Đăng nhập :
TỪ THÁNG 1/2018 ĐỊA CHỈ TRANG WEB MỚI CỦA TRƯỜNG ĐỔI TÊN THÀNH http://caodangcogioi.edu.vn/
   Văn bản - quy chế - Quy chế
Quy chế tuyển sinh học nghề(16/02/2012)       (Ban hành kèm theo Quyết định số 08/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) 
Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
1. Quy chế này quy định về tuyển sinh học nghề trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp và trình độ sơ cấp, bao gồm: hình thức tuyển sinh, đối tượng tuyển sinh, chính sách ưu tiên tuyển sinh đối với từng loại đối tượng và khu vực; trình tự, thủ tục tuyển sinh đối với từng trình độ dạy nghề.
2. Quy chế này áp dụng cho các cơ sở dạy nghề, bao gồm: trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề; trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục khác, doanh nghiệp có đăng ký dạy nghề để tổ chức lớp dạy nghề trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.
3. Quy chế này không áp dụng cho việc tuyển sinh đi học nghề ở nước ngoài và tuyển sinh để dạy nghề thường xuyên với chương trình dạy nghề theo hình thức kèm cặp nghề, truyền nghề, chương trình chuyển giao công nghệ, bồi dưỡng, nâng cao, cập nhật kiến thức và kỹ năng nghề.

 

 Điều 2. Hình thức tuyển sinh
Tuyển sinh học nghề được thực hiện một hoặc nhiều lần trong năm theo quy định sau:
1. Tuyển sinh học nghề trình độ sơ cấp thực hiện theo hình thức xét tuyển;
2. Tuyển sinh học nghề trình độ trung cấp thực hiện theo hình thức xét tuyển;
3. Tuyển sinh học nghề trình độ cao đẳng thực hiện theo hình thức xét tuyển, thi tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển.
Việc chọn hình thức tuyển sinh học nghề trình độ cao đẳng do Hiệu trưởng các trường quyết định và công bố.

Nhấp vào đây để xem nội dung đầy đủ! 

    
   Tin đã đưa
     Quy chế thi đua khen thưởng năm 2016
     Quyết định về việc ban hành quy chế tuyển sinh học nghề
     Quy chế thi đua khen thưởng năm học
     Quy chế về công tác văn thư - lưu trữ
     Quy chế cho bậc dạy nghề - Quy chế 14
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ GIỚI
Địa chỉ :  Xã Nghĩa Kỳ, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi
Website :  www.truongcdncogioi.edu.vn