Hôm nay, 26/4/2018 Tìm : Đăng nhập :
TRANG CHỦ TRƯỜNG TRANG CHỦ        
TỪ THÁNG 1/2018 ĐỊA CHỈ TRANG WEB MỚI CỦA TRƯỜNG ĐỔI TÊN THÀNH http://caodangcogioi.edu.vn/
   Lịch sử phát triển

TÓM TẮT LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

- Khoa KHCB tiền thân là Tổ lý thuyết thuộc phòng Giáo vụ trường. Tổ có nhiệm vụ giảng dạy các môn về văn hoá, kỹ thuật cơ sở và lý thuyết chuyên môn nghề.

- Năm 1995, Ban Văn hóa ra đời với nhiệm vụ giảng dạy các môn học chung cho các cấp trình độ và giảng dạy các môn học văn hóa cho học sinh hệ trung cấp nghề.

- Năm 1998, Ban Văn hóa đổi tên thành Ban Kỹ thuật Cơ sở và sau đó là Tổ Bộ môn Khoa học Cơ bản và Kỹ thuật Cơ sở.

- Tháng 02 năm 2007, Khoa Khoa học Cơ bản – Cơ sở được thay cho tên gọi Tổ Bộ môn Khoa học Cơ bản và Kỹ thuật Cơ sở.
- Năm 2010, Khoa được đổi tên thành khoa Khoa học Cơ bản cho phù hợp với nhiệm vụ được giao. 

    

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ GIỚI
KHOA CƠ BẢN

Nghĩa kỳ - Tư nghĩa - Quảng Ngãi
ĐT: 055. 3823796; Fax: 055.3826513
Email: 
truongcdncg@gmail.com - Website: http://www.truongcdncogioi.edu.vn