Hôm nay, 26/4/2018 Tìm : Đăng nhập :
TRANG CHỦ TRƯỜNG TRANG CHỦ        
TỪ THÁNG 1/2018 ĐỊA CHỈ TRANG WEB MỚI CỦA TRƯỜNG ĐỔI TÊN THÀNH http://caodangcogioi.edu.vn/
   Cơ cấu tổ chức

 

DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN HIỆN NAY

 

TT Họ và tên  Chức vụ

1

Trịnh Thị Quỳnh Hoa

Trưởng khoa

2

Võ Đình Hiển

Phó khoa

3

Nguyễn Thị Nguyệt Ánh

Giáo viên

4

Đỗ Thị Thanh Thúy

Giáo viên

5

Đinh Thị Quỳnh Trang

Giáo viên

6

Nguyễn Thị Tuyết Dung

Giáo viên

7

Nguyễn Thị mai Dung

Giáo viên

 

 

    

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ GIỚI
KHOA CƠ BẢN

Nghĩa kỳ - Tư nghĩa - Quảng Ngãi
ĐT: 055. 3823796; Fax: 055.3826513
Email: 
truongcdncg@gmail.com - Website: http://www.truongcdncogioi.edu.vn