Hôm nay, 26/4/2018 Tìm : Đăng nhập :
TỪ THÁNG 1/2018 ĐỊA CHỈ TRANG WEB MỚI CỦA TRƯỜNG ĐỔI TÊN THÀNH http://caodangcogioi.edu.vn/
   Phòng đào tạo
PHÒNG ĐÀO TẠO
 

1. Thông tin chung:

        Địa chỉ: Nghĩa Kỳ - Tư Nghĩa - Quảng Ngãi . 
        Số điện thoại:  055. 3825451
        Số Fax: 043.763.9314               Email: Truongcdncogioi@gmail.com

 Trưởng phòng: LÊ AN         
        DĐ: 0913.407.989                     Email: lean568@gmail.com  

        Phó trưởng phòng: CHÂU NGỌC THANH 
        DĐ: 0973.229.977                     Email: ngocthanhqn86@gmail.com          

  2. Chức năng: 

·        Giúp Hiệu trưởng tổ chức, quản lí các hoạt động về tuyển sinh và đào tạo theo  quy chế của Tổng cục dạy nghề - Bộ Lao động - Thương binh và xã hội đối với tất cả các loại hình đào tạo của trường. 

·        Giúp Hiệu trưởng trong công tác liên kết đào tạo dạy nghề. 

3. Nhiệm vụ: 

    3.1. Công tác quản lí đào tạo: 

·        Xây dựng kế hoạch chiến lược, kế hoạch đào tạo hàng năm ( về thời gian lịch trình thực hiện chương trình đào tạo) cho tất cả các hệ đào tạo của trường. 

·        Quản lí, theo dõi việc thực hiện kế hoạch giảng dạy của các khoa nghề và bộ môn. 

·        Tổ chức thực hiện các kì thi, kiểm tra đánh giá hết học phần theo định kì và tổ chức thi tốt nghiệp theo chương trình đào tạo.
·        Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy chế giảng dạy của các khoa và bộ môn.

·        Quản lí điểm học sinh. 

·        Dự giờ, theo dõi việc giảng dạy của giáo viên và học tập của sinh viên. 

·        Giám sát, kiểm tra việc thực hiện Quy chế đào tạo của các Văn phòng đại diện tại các cơ sở liên kết  đào tạo hệ chính quy dài hạn, ngắn hạn (nếu có).
 
·        Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình cho các hệ đào tạo. 

   3.2 Công tác Học sinh – Sinh viên 

·        Quản lí hồ sơ sinh viên từ khi vào trường đến khi ra trường, ghi nhận xét đánh giá sinh viên khi ra trường đối với hệ đào tạo chính quy.

·        Thực hiện các chế độ chính sách đối với sinh viên. 

·        Làm các thủ tục cho sinh viên tốt nghiệp ra trường.
 
   3.3 Tổ chức
 
    
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ GIỚI
Địa chỉ :  Xã Nghĩa Kỳ, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi
Website :  www.truongcdncogioi.edu.vn