Hôm nay, 26/4/2018 Tìm : Đăng nhập :
TỪ THÁNG 1/2018 ĐỊA CHỈ TRANG WEB MỚI CỦA TRƯỜNG ĐỔI TÊN THÀNH http://caodangcogioi.edu.vn/
   Lịch Tuần
Lịch công tác tuần (từ ngày 17/7/2017 đến ngày 23/07/2017)(15/07/2017)
   

THỜI GIAN NỘI DUNG 
THÀNH PHẦN THAM DỰ
CHỦ TRÌ ĐỊA ĐIỂM
              THỨ HAI   17/07/2017
 Sáng

08h00 - Họp giao ban

08h30 - Đón tiếp học sinh K38, K39 Trung tâm Bình Sơn về học tại Trường.

- BGH, TP, Khoa...

- P. đào tạo, các Khoa nghề

-Phòng họp

- Hội trường

       

               THỨ BA  18/07/2017

       
              THỨ TƯ 19/07/2017
 Chiều  15h00 - Kiểm tra thiết bị PCCC khu tập thể    
               THỨ NĂM  20/07/2017
       
               THỨ SÁU  21/07/2017
Chiều 

 13h45 - Bồi dưỡng Chính trị hè cho giáo viên

Toàn thể giáo viên 

Hội trường 

               THỨ BẢY 22/07/2017
       
               CHỦ NHẬT 23/07/2017 
       

 

 
 
    
   Tin đã đưa
     Lịch công tác tuần
     Lịch công tác tuần (từ ngày 27/11/2017 đến ngày 02/12/2017)
     Lịch công tác tuần (Từ ngày 20/11/2017 đến ngày 26/11/2017
     Lịch công tác tuần (Từ ngày 13/11/2017 đến ngày 19/11/2017)
     Lịch công tác tuần ( từ ngày 6/11/2017 đến ngày 12/11/2017)
     Lịch công tác tuần (từ ngày 30/10/2017 đến ngày 05/11/2017)
     Lịch công tác tuần (Từ ngày23/10/2017 đến ngày 29/10/2017)
     Lịch công tác tuần (từ ngày 16/10/2017 đến ngày 22/10/2017)
     Lịch công tác tuần (từ ngày 9/10/2017 đến ngày 15/10/2017)
     Lịch công tác tuần (từ ngày 2/10/2017 đến ngày 8/10/2017)
     Lịch công tác tuần (từ ngày 10/7/2017 đến ngày 16/07/2017)
     Lịch công tác tuần (Từ ngày 03/07/2017 đến ngày 09/07/2017)
     Lịch công tác tuần (Từ ngày 26/06/2017 đến ngày 2/07/2017)
     Lịch công tác tuần (Từ ngày19/06/2017 đến ngày 25/06/2017)
     Lịch công tác tuần (từ ngày 29/05/2017 đến ngày 04/06/2017)
     Lịch công tác tuần (từ ngày 22/05/2017 đến ngày 28/05/2017)
     Lịch công tác tuần (từ ngày 15/05/2017 đến ngày 21/05/2017)
     Lịch công tác tuần (từ ngày 08/05/2017 đến ngày 14/05/2017)
     Lịch công tác tuần (từ ngày 01/05/2017 đến ngày 07/05/2017)
     Lịch công tác tuần (từ ngày 24/04/2017 đến ngày 29/04/2017)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ GIỚI
Địa chỉ :  Xã Nghĩa Kỳ, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi
Website :  www.truongcdncogioi.edu.vn