Hôm nay, 16/12/2017 Tìm : Đăng nhập :
   Tin tổng hợp
LỊCH THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017(04/03/2017)
 

 

 

                                                  LỊCH THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017
               
NGÀY THI THỜI GIAN MÔN LỚP                          GIÁM THỊ PHÒNG THI
6/3/2017 07h30 Cơ ứng dụng 40B1 Ánh - Vĩnh 16
Vẽ kỹ thuật 40E1,40EL1 M.Dung - Hạnh 15
Pháp luật 40G1 T.Dung - Đ. Hùng 11
Pháp luật 40EL-PT, 40D-PT Thúy - Xin 13
Chính trị 40B-CĐ, 40T-CĐ Q.Trang - Sa 19
Chính trị 40E-CĐ P. Dung - Kỳ 10
           
14h00 Vẽ kỹ thuật 40B1 Thúy - Kiên 16
An toàn điện 40E1,40EL1 Q.Trang - Tr. Sơn 15
Chính trị 40G1 Ánh - Nhân 11
Chính trị 40EL-PT, 40D-PT T.Dung - Thư 13
Anh văn 40B-CĐ, 40T-CĐ P. Dung - B. Hoàng 19
Anh văn 40E-CĐ M.Dung - Ngoạn 10
           
7/3/2017 07h30 An toàn 40B1 M.Dung - Xin 16
Mạch điện 40E1,40EL1 P.Dung - Kỳ 15
Dung sai 40G1 Q.Trang - Sa 11
An toàn LĐ 40EL-PT, 40D-PT Ánh - Hạnh 13
Pháp luật 40B-CĐ, 40T-CĐ Thúy - Đ. Hùng 19
Pháp luật 40E-CĐ T.Dung - Vĩnh 10
           
14h00 Dung sai 40B1 Thúy - Hạnh 16
Vật liệu điện 40E1,40EL1 Q.Trang - Quỳnh 15
Tiếng Anh 40EL-PT, 40D-PT M.Dung - Đ. Dũng 13
Cơ ứng dụng 40B-CĐ, 40T-CĐ P.Dung - Thư 19
Mạch điện 40E-CĐ T. Dung - B. Hoàng 10
           
8/3/2017 7h30 Pháp luật 40E1,40EL1     Ánh - M. Dung 15
Cơ kỹ thuật 40EL-PT, 40D-PT Thúy - P. Dung 13
Vật liệu 40B-CĐ, 40T-CĐ T. Dung - Diễm 16
Vật liệu điện 40E-CĐ Q. Trang - Đ. Hùng 10
             
9/3/2017 7h30 Điện KT 40B-CĐ, 40T-CĐ Q. Trang - Ánh 16
Vẽ kỹ thuật 40E-CĐ Thúy - P. Dung 15
           
14h30 An toàn 40B-CĐ, 40T-CĐ Thúy - M. Dung 16
An toàn điện 40E-CĐ T. Dung - Q. Trang 10
               
          Quảng Ngãi, ngày 27/02/2017    
          PHÒNG ĐÀO TẠO    
               
               
               
               
               
Lưu ý: Học sinh - sinh viên khi đi thi mang theo thẻ        
           học sinh sinh viên hoặc chứng minh nhân dân.        
 
    
   Tin đã đưa
     Lịch Thi Học Kỳ II Năm học 2016-2017
     THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2017-2018
     Sinh viên trường nghề sẽ có cơ hội liên thông lên hệ chính quy
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ GIỚI
Địa chỉ :  Xã Nghĩa Kỳ, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi
Website :  www.truongcdncogioi.edu.vn