Hôm nay, 27/4/2018 Tìm : Đăng nhập :
TỪ THÁNG 1/2018 ĐỊA CHỈ TRANG WEB MỚI CỦA TRƯỜNG ĐỔI TÊN THÀNH http://caodangcogioi.edu.vn/
   Hội đồng trường - Nghị Quyết
Quyết nghị của Hội đồng Trường tại phiên họp thứ IX(21/10/2015)

       TRƯỜNG CĐN CƠ GIỚI                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             HỘI ĐỒNG TRƯỜNG                                                           Độc lập  Tự do – Hạnh phúc

            Số: 11/QN-HĐT                                                      Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 10 năm 2015                                         

 

QUYẾT NGHỊ CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

TẠI PHIÊN HỌP THỨ IX, NHIỆM KỲ 2013 - 2018

 

Ngày 09 tháng 10 năm 2015, Hội đồng trường Trường Cao đẳng nghề Cơ giới tổ chức phiên họp thứ IX, nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Thành phần:

- Chủ trì: Bùi Trọng Sơn           - Chủ tịch Hội đồng

- Thư ký: Trịnh Thị Quỳnh Hoa          - Ủy viên

- Có mặt: 11/13 thành viên

- Vắng mặt: 02 (có lý do)

Nội dung:

* Đánh giá kết quả thực hiện Quyết nghị của Hội đồng trường tại phiên họp thứ VIII (quý III/2015);

* Phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng trường trong quý IV năm 2015.

Sau khi bàn bạc, thảo luận, Hội đồng trường thống nhất ý kiến đánh giá kết quả thực hiện Quyết nghị của Hội đồng trường tại phiên họp thứ VIII và đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV/2015; nội dung cụ thể như sau:

1. Đánh giá kết quả thực hiện Quyết nghị của Hội đồng trường tại phiên họp thứ VIII.

Đối chiếu với nhiệm vụ đã đề ra trong quý III, Hội đồng trường đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ như sau:

- Đã xét duyệt tiến độ, kế hoạch giáo viên và kế hoạch vật tư thực tập và triển khai giảng dạy học kỳ I  năm học 2015 – 2016 theo đúng kế hoạch;

- Xây dựng kế hoạch và đang triển khai thực hiện công tác nghiên cứu khoa học đợt 2 và tổ chức tốt các hoạt động chào mừng Ngày thành lập Trường (12/7);

- Triển khai thu thập minh chứng kiểm định chất lượng trường theo kế hoạch;

- Hoàn thành các thủ tục và tổ chức nhập học đợt 1, tuy nhiên số lượng học sinh nhập học chưa đạt chỉ tiêu; tiếp tục tuyển sinh đợt 2;

- Đã tổ chức tập huấn chuyên môn và đánh giá kỹ năng sử dụng thiết bị dạy nghề cho giáo viên;

- Tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp hệ chính quy đảm bảo nghiêm túc và đạt kết quả tốt nghiệp 100%;

- Hoàn thành thi học kỳ II năm học 2014 – 2015 đúng kế hoạch;

- Tổ chức cho HS-SV tham gia nghiên cứu khoa học đạt kết quả tốt, có 05 sản phẩm được đưa vào ứng dụng trong giảng dạy;

- Đã tuyển sinh và mở lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, hoàn thành chỉ tiêu năm 2015;

- Triển khai mua sắm thiết bị, sửa chữa, nâng cấp các công trình theo đúng kế hoạch;

- Làm xong cống thoát nước khu tập thể cán bộ, nhà để xe ô tô và xe máy;

- Triển khai thực hiện Dự án xây dựng trường giai đoạn I theo đúng kế hoạch;

- Hoàn thành Đề án Tinh giản biên chế đúng thời hạn quy định;

- Đang triển khai thực hiện phương án tự chủ cho Trung tâm Sản xuất dịch vụ và Chuyển giao công nghệ;

- Tổ chức tốt công tác diễn tập phòng cháy chữa cháy;

- Hoàn thành các báo cáo chuyên môn theo đúng quy định;

- Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng ngày 19/8 và Hội nghị Cụm an toàn về an ninh trật tự Nghĩa kỳ - Quảng Phú.

* Đánh giá chung:

Hội đồng trường đã chỉ đạo, triển khai thực hiện và hoàn thành tốt những nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong quý III năm 2015. Bên cạnh đó, còn một số nhiệm vụ chưa triển khai thực hiện như:

- Chưa tổng hợp xong khối lượng giờ giảng và thanh toán tăng giờ;

- Đã có thết kế và dự trù vật tư nhà xưởng Trung tâm Sản xuất dịch vụ nhưng chưa triển khai thi công;

2. Nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV năm 2015

Căn cứ Nghị quyết năm 2015 của Đảng ủy Trường, Chương trình hoạt động năm 2015 và kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III, Hội đồng trường đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV năm 2015 như sau:

- Tiếp tục chỉ đạo công tác tuyển sinh khóa 39 đợt 2;

- Kiểm tra công tác đào tạo năm 2015;

- Tiếp tục thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, chế tạo thiết bị dạy học đợt 2;

- Tổ chức Lễ Tổng kết năm học 2014 – 2015 và Khai giảng năm học 2015 – 2016;

- Phát động phong trào thi đua chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức hội giảng cấp khoa năm học 2015- 2016;

- Tổ chức đánh giá kỹ năng nghề năm 2015 cho giáo viên;

- Luyện thi tay nghề cấp Bộ;

- Tổ chức biên soạn giáo trình dạy nghề;

- Xin mở thêm nghề mới;

- Hoàn thành liên kết đào tạo với Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Dạy nghề và Giới thiệu việc làm Thành phố Bà Rịa;

- Chỉ đạo đổi mới phương pháp đánh giá kết quả học tập;

- Hoàn thành báo cáo kiểm định chất lượng Trường;

- Tổ chức thi tuyển giáo viên;

- Bảo vệ Đề án Vị trí việc làm và hoàn chỉnh Đề án sau khi được thẩm định;

- Tiếp tục triển khai phương án tự chủ của Trung tâm Sản xuất dịch vụ và Chuyển giao công nghệ;

- Tiếp tục triển khai Dự án xây dựng trường năm 2015; làm thủ tục xin vốn Dự án xây dựng trường năm 2016;

- Nghiệm thu gói thầu mua thiết bị dạy học và xe tập lái năm 2015, hoàn thành thanh lý hợp đồng;

- Mua sắm thiết bị, sửa chữa, nâng cấp các công trình theo kế hoạch năm 2015 và hoàn thành hồ sơ thanh quyết toán;

- Tổng hợp số liệu về tài sản, cấp phát vật tư, nhiên liệu năm 2015;

- Lập dự toán sửa chữa, nâng cấp, mua sắm thiết bị năm 2016;

- Thanh toán tăng giờ năm học 2014 - 2015;

- Đối chiếu công nợ, kinh phí ngân sách, tiền gửi ngân hàng năm 2015;

- Xét nâng lương đợt 2 năm 2015;

- Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác kiểm kê năm 2015;

- Triển khai đánh giá công chức, viên chức, đảng viên và tổ chức cơ sở đảng;

- Triển khai một số nhiệm vụ chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Trường;

Ngoài ra còn có một số nhiệm vụ đột xuất khác.

Quyết nghị được thông qua Hội đồng; 100% nhất trí với nội dung nêu trên.

 

                                                                      T/M HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

                                                                                  CHỦ TỊCH

 

                                                                              

                                                                              

 

                                                                                 Bùi Trọng Sơn

 

 
    
   Tin đã đưa
     NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TẠI PHIÊN HỌP THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2013 - 2018
     Nghị quyết phiên họp 11 - Quý II - 2016
     Nghị quyết phiên họp 10 quý I - 2016
     Quyết nghị của Hội đồng Trường tại phiên họp thứ VIII
     Nghị quyết tại phiên họp thứ VII, nhiệm kỳ 2013-2018
     NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP VI- QUÝ I-2015
     Nghị Quyết Phiên họp thứ V - Quý IV - 2014
     Nghị quyết phiên họp thứ IV - Quý III - 2014
     Nghị quyết phiên họp thứ III - Quý II - 2014
     Nghị quyết phiên họp thứ II - Quý I - 2014
     Nghị quyết phiên họp thứ I
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ GIỚI
Địa chỉ :  Xã Nghĩa Kỳ, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi
Website :  www.truongcdncogioi.edu.vn