Hôm nay, 27/4/2018 Tìm : Đăng nhập :
TỪ THÁNG 1/2018 ĐỊA CHỈ TRANG WEB MỚI CỦA TRƯỜNG ĐỔI TÊN THÀNH http://caodangcogioi.edu.vn/
   Hội đồng trường - Nghị Quyết
Quyết nghị của Hội đồng Trường tại phiên họp thứ VIII(03/07/2015)

 

TRƯỜNG CĐN CƠ GIỚI                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   HỘI ĐỒNG TRƯỜNG                                                Độc lập  Tự do – Hạnh phúc

             Số: 10/QN-HĐT                                                     Quảng Ngãi, ngày 03 tháng 7 năm 2015                                           

 

QUYẾT NGHỊ CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

TẠI PHIÊN HỌP THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2013 - 2018

 

Ngày 03 tháng 7 năm 2015, Hội đồng trường Trường Cao đẳng nghề Cơ giới tổ chức phiên họp thứ VIII, nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Thành phần:

- Chủ trì: Bùi Trọng Sơn    - Chủ tịch Hội đồng

- Thư ký: Võ Ngọc Thạch  - Thư ký Hội đồng

- Có mặt: 11/13 thành viên

- Vắng mặt: 02 (có lý do)

Nội dung:

* Đánh giá kết quả thực hiện Quyết nghị của Hội đồng trường tại phiên họp thứ VII (quý II/2015);

* Phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng trường trong quý III năm 2015.

Sau khi bàn bạc, thảo luận, Hội đồng trường thống nhất ý kiến đánh giá kết quả thực hiện Quyết nghị của Hội đồng trường tại phiên họp thứ VII và đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong quý III/2015; nội dung cụ thể như sau:

1. Đánh giá kết quả thực hiện Quyết nghị của Hội đồng trường tại phiên họp thứ VII.

Đối chiếu với nhiệm vụ đã đề ra trong quý II, Hội đồng trường đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ như sau:

- Đã triển khai một số hoạt động thi đua chào mừng Ngày thành lập Trường 12/7;

- Tổ chức bồi dưỡng giáo viên và tham gia Hội giảng giáo viên dạy nghề tỉnh Quảng Ngãi năm 2015 đạt 01 giải nhì, 02 giải ba, 01 giải khuyến khích, đoạt giải nhì toàn đoàn;

- Triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, chế tạo thiết bị dạy học và nghiệm thu đề tài; 05 thiết bị dạy học tự làm được nghiệm thu và ứng dụng trong giảng dạy;

- Tiếp tục triển khai công tác tuyển sinh khóa 39 theo đúng kế hoạch;

- Đã tổ chức thi tốt nghiệp văn hóa, tốt nghiệp chính trị và tốt nghiệp nghề cho một số nghề; kết quả đạt tốt nghiệp 95%;

- Đã khảo sát về liên kết đào tạo với các trường dạy nghề ở các tỉnh Tây Nguyên và Bình Thuận;

- Tổ chức thẩm định 03 giáo trình nghề Kế toán doanh nghiệp; xây dựng kế hoạch và triển khai biên soạn 06 giáo trình cho các nghề mới đào tạo;

- Hoàn thành Đề án Vị trí việc làm đúng thời gian quy định;

- Triển khai rà soát và xây dựng lộ trình để đủ điều kiện được vận dụng cơ chế tài chính như các doanh nghiệp;

- Đoàn thanh niên tham gia lao động tình nguyện giúp các địa phương xây dựng Chương trình nông thôn mới, tham gia hiến máu tình nguyện;

- Rà soát và chỉnh biên một số chương trình sơ cấp nghề;

- Tiến hành kiểm tra, đánh giá hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học tự làm từ năm 2010 đến nay theo đúng kế hoạch;

- Tổ chức các hoạt động ngoại khoá cho học sinh - sinh viên theo đúng kế hoạch;

- Triển khai thu thập minh chứng kiểm định chất lượng Trường theo định kỳ;

- Đang triển khai thực hiện Dự án xây dựng trường giai đoạn I;

- Đang triển khai xây dựng tường rào khu ký túc xá;

- Tiến hành các thủ tục và triển khai mua sắm thiết bị, sửa chữa, nâng cấp các công trình theo kế hoạch như: mua thiết bị dạy học cho nghề Cơ điện tử, Công nghệ ô tô; mua xe ô tô tập lái; mua hệ thống âm thanh; xây dựng tường rào, cổng ngõ, cải tạo mặt trước khu ký túc xá;

- Tổng hợp số liệu về tài sản, cấp phát vật tư, nhiên liệu hàng quý;

- Lập báo cáo tài chính và báo cáo tiết kiệm hàng quý đúng thời gian quy định;

- Hoàn thành xét nâng lương đợt 1 năm 2015;

- Đánh giá, xếp loại danh hiệu thi đua năm học 2014 – 2015;

- Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Trường, hoàn tất hồ sơ sau đại hội và đã được Huyện ủy chuẩn y kết quả Đại hội.

* Đánh giá chung:

Hội đồng trường đã chỉ đạo, triển khai thực hiện và hoàn thành tốt những nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong quý II năm 2015. Bên cạnh đó, còn một số nhiệm vụ chưa triển khai thực hiện như:

- Chưa tuyển sinh và giảng dạy các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn do Tỉnh chưa triển khai;

2. Nhiệm vụ trọng tâm trong quý III năm 2015

Căn cứ Nghị quyết năm 2015 của Đảng ủy Trường, Chương trình hoạt động năm 2015 và kết quả thực hiện nhiệm vụ quý II, Hội đồng trường đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong quý III năm 2015 như sau:

- Xây dựng và xét duyệt tiến độ, kế hoạch giáo viên và kế hoạch vật tư thực tập học kỳ I  năm học 2015 – 2016;

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác nghiên cứu khoa học đợt 2 và tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày thành lập Trường (12/7);

- Thu thập minh chứng kiểm định chất lượng trường;

- Tiếp tục tuyển sinh khóa 39, xét hồ sơ nhập học khóa 39;

- Tập huấn chuyên môn cho giáo viên các khoa nghề;

- Kiểm tra công tác đào tạo;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thi tốt nghiệp hệ chính quy;

- Tổ chức thi học kỳ II năm học 2014 – 2015;

- Tổ chức đánh giá kỹ năng sử dụng thiết bị dạy nghề cho giáo viên;

- Tổ chức cho HS-SV tham gia nghiên cứu khoa học, chế tạo thiết bị dạy học dưới sự hướng dẫn của giáo viên;

- Tổng hợp khối lượng giờ giảng và thanh toán tăng giờ;

- Mua sắm thiết bị, sửa chữa, nâng cấp các công trình theo kế hoạch;

- Triển khai xây dựng nhà xưởng Trung tâm Sản xuất dịch vụ;

- Làm cống thoát nước khu tập thể cán bộ, sửa chữa nhà để xe ô tô;

- Thực hiện Dự án xây dựng trường giai đoạn I;

- Xây dựng Đề án tinh giản biên chế;

- Tổng hợp số liệu về tài sản, cấp phát vật tư, nhiên liệu hàng quý;

- Lập báo cáo tài chính và báo cáo tiết kiệm hàng quý;

- Tổ chức diễn tập công tác phòng cháy chữa cháy;

- Tổ chức Hội nghị Công đoàn nửa nhiệm kỳ;

- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 19/8 và 2/9; tổ chức Hội nghị Cụm an toàn về an ninh trật tự Nghĩa kỳ - Quảng Phú.

Ngoài ra còn có một số nhiệm vụ đột xuất khác.

Quyết nghị được thông qua Hội đồng; 100% nhất trí với nội dung nêu trên.

 

                                                                      T/M HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

                                                                                  CHỦ TỊCH

 

                                                                              

                                                                                     (Đã ký)

 

                                                                                 Bùi Trọng Sơn 

    
   Tin đã đưa
     NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TẠI PHIÊN HỌP THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2013 - 2018
     Nghị quyết phiên họp 11 - Quý II - 2016
     Nghị quyết phiên họp 10 quý I - 2016
     Quyết nghị của Hội đồng Trường tại phiên họp thứ IX
     Nghị quyết tại phiên họp thứ VII, nhiệm kỳ 2013-2018
     NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP VI- QUÝ I-2015
     Nghị Quyết Phiên họp thứ V - Quý IV - 2014
     Nghị quyết phiên họp thứ IV - Quý III - 2014
     Nghị quyết phiên họp thứ III - Quý II - 2014
     Nghị quyết phiên họp thứ II - Quý I - 2014
     Nghị quyết phiên họp thứ I
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ GIỚI
Địa chỉ :  Xã Nghĩa Kỳ, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi
Website :  www.truongcdncogioi.edu.vn