Hôm nay, 27/4/2018 Tìm : Đăng nhập :
TỪ THÁNG 1/2018 ĐỊA CHỈ TRANG WEB MỚI CỦA TRƯỜNG ĐỔI TÊN THÀNH http://caodangcogioi.edu.vn/
   Hội đồng trường - Nghị Quyết
Nghị quyết tại phiên họp thứ VII, nhiệm kỳ 2013-2018(02/04/2015)

TRƯỜNG CĐN CƠ GIỚI                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  HỘI ĐỒNG TRƯỜNG                                                             Độc lập  Tự do – Hạnh phúc

          Số: 09/QN-HĐT                                                           Quảng Ngãi, ngày 01 tháng 4 năm 2015                                           

 

QUYẾT NGHỊ CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

TẠI PHIÊN HỌP THỨ VII, NHIỆM KỲ 2013 - 2018

 

Ngày 01 tháng 4 năm 2015, Hội đồng trường Trường Cao đẳng nghề Cơ giới tổ chức phiên họp thứ VII, nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Thành phần:

- Chủ trì: Bùi Trọng Sơn    - Chủ tịch Hội đồng

- Thư ký: Võ Ngọc Thạch  - Thư ký Hội đồng

- Có mặt: 12/13 thành viên

- Vắng mặt: 01 (có lý do)

Nội dung:

* Đánh giá kết quả thực hiện Quyết nghị của Hội đồng trường tại phiên họp thứ VI (quý I/2015);

* Phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng trường trong quý II năm 2015;

Sau khi bàn bạc, thảo luận, Hội đồng trường thống nhất ý kiến đánh giá kết quả thực hiện Quyết nghị của Hội đồng trường tại phiên họp thứ VI và đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2015; nội dung cụ thể như sau:

1. Đánh giá kết quả thực hiện Quyết nghị của Hội đồng trường tại phiên họp thứ VI.

Đối chiếu với nhiệm vụ đã đề ra trong quý I, Hội đồng trường đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ như sau:

- Đang triển khai thực hiện một số công việc cho Dự án xây dựng Trường giai đoạn I;

- Hoàn thành Hội giảng cấp Trường đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng và chuẩn bị tổ chức bồi dưỡng giáo viên tham gia hội giảng cấp tỉnh, cấp quốc gia;

- Đã xây dựng và xét duyệt tiến độ, kế hoạch giáo viên và kế hoạch vật tư thực tập học kỳ II năm học 2014 – 2015;

- Đã xây dựng kế hoạch và xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học đợt 1 năm 2015;

- Đã xây dựng kế hoạch tuyển sinh và triển khai một số nội dung trong kế hoạch tuyển sinh khóa 39;

- Hoàn thành thi học kỳ I năm học 2014 – 2015 theo kế hoạch;

- Đang tiến hành thu thập minh chứng tự kiểm định chất lượng trường;

- Triển khai công tác kiểm tra đào tạo theo kế hoạch;

- Đã tiến hành rà soát và ban hành quyết định thành lập các hội đồng trong năm;

- Đã thành lập Câu lạc bộ Tiếng Anh và triển khai sinh hoạt câu lạc bộ;

- Hoàn thành báo cáo kiểm kê, thanh lý tài sản năm 2014 đúng thời gian quy định;

- Đã hoàn thành các báo cáo về tài chính: báo cáo tăng giảm tài sản cố định, báo cáo quyết toán, báo cáo thuế năm 2014; báo cáo quyết toán chi tiết năm 2014; lập báo cáo tài chính và báo cáo tiết kiệm hàng quý;

- Đã đối chiếu các khoản bảo hiểm năm 2014;

- Đã hoàn thành công tác chuẩn bị cho kiểm tra tài chính năm 2014;

- Đã xây dựng kế hoạch mua sắm thiết bị, sửa chữa, nâng cấp các công trình và trình Bộ phê duyệt;

- Đang tiến hành tổng hợp số liệu về tài sản, cấp phát vật tư, nhiên liệu hàng quý (số liệu tính đến ngày 31/3);

- Đã lập dự toán sửa chữa, nâng cấp, mua sắm thiết bị, xe tập lái năm 2015;

- Đã hoàn thành sửa chữa 01 phòng khách và đang sửa chữa phòng khách tiếp theo;

- Đã tổ chức thành công Hội nghị Cán bộ viên chức, Hội nghị Điển hình tiên tiến; thông qua kế hoạch hoạt động chào mừng 70 năm thành lập Bộ Canh nông và Đại hội thi đua Ngành Nông nghiệp;

- Đã triển khai thực hiện Luật thi đua khen thưởng năm 2013;

- Đã rà soát và ký các hợp đồng lao động năm 2015;

- Đã tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc và hoàn thành hồ sơ chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Trường, gửi Huyện ủy thông qua;

- Tổ chức tham gia các phong trào kỷ niệm ngày 9/1 đạt kết quả tốt;

* Đánh giá chung:

Hội đồng trường đã chỉ đạo, triển khai thực hiện và hoàn thành tốt những nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong quý I năm 2015. Bên cạnh đó, còn một số nhiệm vụ chưa triển khai thực hiện như:

- Chưa tuyển sinh và tổ chức giảng dạy các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2015 vì Sở Lao động – Thương binh và xã hội chưa ký kết hợp đồng đào tạo;

- Chưa tiến hành khảo sát nhu cầu học nghề, đề xuất mở nghề mới có khả năng thu hút học sinh nữ;

- Chưa tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 26/3 vì đoàn viên đang tham gia hội giảng cấp trường và đoàn viên thanh niên tham gia chương trình làm đường nông thôn và thắp sáng đường quê do Huyện đoàn, Tỉnh đoàn tổ chức. Các hoạt động của Đoàn trường sẽ tổ chức vào đầu tháng 4/2015;

- Chưa xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động của Hội Cựu học sinh – sinh viên Trường;

 

2. Nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2015

Căn cứ Nghị quyết năm 2015 của Đảng ủy Trường, Chương trình hoạt động năm 2015 và kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, Hội đồng trường đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2015 như sau:

- Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày thành lập Trường 12/7;

- Bồi dưỡng giáo viên tham gia hội giảng cấp tỉnh, cấp toàn quốc;

- Triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, chế tạo thiết bị dạy học;

- Tiếp tục triển khai công tác tuyển sinh khóa 39;

- Tổ chức thi tốt nghiệp văn hóa, tốt nghiệp chính trị và tốt nghiệp nghề cho một số nghề;

- Hoàn thành thủ tục xin mở các nghề mới;

- Mở rộng liên kết đào tạo với doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo nghề;

- Tuyển sinh và giảng dạy cho các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn;

- Tiếp tục thẩm định các giáo trình đã biên soạn; xây dựng kế hoạch và triển khai biên soạn 06 giáo trình cho các nghề mới đào tạo;

- Xây dựng Đề án Vị trí việc làm;

- Rà soát và xây dựng lộ trình để đủ điều kiện được vận dụng cơ chế tài chính như các doanh nghiệp;

- Tham gia hỗ trợ các địa phương thực hiện Chương trình Xây dựng nông thôn mới;

- Rà soát và chỉnh biên một số chương trình cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề, chương trình chuyển đổi nghề và chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn;

- Kiểm tra, đánh giá hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động ngoại khoá cho học sinh - sinh viên;

- Thu thập minh chứng kiểm định chất lượng Trường;

- Triển khai thực hiện dự án xây dựng trường;

- Mua sắm thiết bị, sửa chữa, nâng cấp các công trình theo kế hoạch;

- Tổng hợp số liệu về tài sản, cấp phát vật tư, nhiên liệu hàng quý;

- Lập báo cáo tài chính và báo cáo tiết kiệm hàng quý;

- Xét nâng lương đợt 1 năm 2015;

- Đánh giá, xếp loại danh hiệu thi đua năm học 2014 – 2015;

- Tổ chức Đại hội Đảng bộ Trường và hoàn tất các thủ tục sau đại hội.

 

Quyết nghị được thông qua Hội đồng; 100% nhất trí với nội dung nêu trên.

 

                                                                      T/M HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

                                                                                  CHỦ TỊCH

 

                                                                                   (Đã ký)

 

                                                                               Bùi Trọng Sơn

 

 
    
   Tin đã đưa
     NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TẠI PHIÊN HỌP THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2013 - 2018
     Nghị quyết phiên họp 11 - Quý II - 2016
     Nghị quyết phiên họp 10 quý I - 2016
     Quyết nghị của Hội đồng Trường tại phiên họp thứ IX
     Quyết nghị của Hội đồng Trường tại phiên họp thứ VIII
     NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP VI- QUÝ I-2015
     Nghị Quyết Phiên họp thứ V - Quý IV - 2014
     Nghị quyết phiên họp thứ IV - Quý III - 2014
     Nghị quyết phiên họp thứ III - Quý II - 2014
     Nghị quyết phiên họp thứ II - Quý I - 2014
     Nghị quyết phiên họp thứ I
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ GIỚI
Địa chỉ :  Xã Nghĩa Kỳ, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi
Website :  www.truongcdncogioi.edu.vn