Hôm nay, 27/4/2018 Tìm : Đăng nhập :
TỪ THÁNG 1/2018 ĐỊA CHỈ TRANG WEB MỚI CỦA TRƯỜNG ĐỔI TÊN THÀNH http://caodangcogioi.edu.vn/
   Hội đồng trường - Nghị Quyết
NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP VI- QUÝ I-2015(23/01/2015)

         TRƯỜNG CĐN CƠ GIỚI                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           HỘI ĐỒNG TRƯỜNG                                     Độc lập  Tự do – Hạnh phúc

           Số: 08/QN-HĐT                                                       Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 01 năm 2015                                         

 

QUYẾT NGHỊ CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

TẠI PHIÊN HỌP THỨ VI, NHIỆM KỲ 2013 - 2018

 

Ngày 05 tháng 01 năm 2015, Hội đồng trường Trường Cao đẳng nghề Cơ giới tổ chức phiên họp thứ VI, nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Thành phần:

- Chủ trì: Bùi Trọng Sơn    - Chủ tịch Hội đồng

- Thư ký: Võ Ngọc Thạch  - Thư ký Hội đồng

- Có mặt: 10/13 thành viên

- Vắng mặt: 03 (có lý do)

Nội dung:

- Đánh giá kết quả thực hiện Quyết nghị của Hội đồng trường tại phiên họp thứ V (quý IV/2014);

- Phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng trường trong quý I năm 2015;

- Thông qua Chương trình hoạt động của Hội đồng trường năm 2015.

Sau khi bàn bạc, thảo luận, Hội đồng trường thống nhất ý kiến đánh giá kết quả thực hiện Quyết nghị của Hội đồng trường tại phiên họp thứ V, đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong quý I/2015 và thông qua Chương trình hoạt động của Hội đồng trường năm 2015; nội dung cụ thể như sau:

1. Đánh giá kết quả thực hiện Quyết nghị của Hội đồng trường tại phiên họp thứ V.

Đối chiếu với nhiệm vụ đã đề ra trong quý IV tại phiên họp thứ V, Hội đồng trường đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ như sau:

- Đã xây dựng kế hoạch và hoàn thành công tác kiểm kê, thanh lý tài sản năm 2014;

- Hoàn thành đánh giá kỹ năng nghề giáo viên năm 2014 đúng kế hoạch, đạt chất lượng; có 48 giáo viên tham gia;

- Các khoa, trung tâm đã xây dựng kế hoạch và triển khai Hội giảng cấp khoa năm học 2014 – 2015 đúng tiến độ, có 68 giáo viên tham gia hội giảng cấp khoa và 25 giáo viên đăng ký tham gia Hội giảng cấp trường năm học 2014 – 2015;

- Hoàn thành báo cáo Tự kiểm định chất lượng dạy nghề năm 2014, gửi Tổng cục Dạy nghề đúng thời gian quy định; triển khai thu thập minh chứng hàng năm;

- Đã tổ chức Lễ Tổng kết năm học 2013 – 2014 và Khai giảng năm học 2014 – 2015 đảm bảo nghiêm túc, nội dung đầy đủ;

- Triển khai công tác nghiên cứu khoa học, chế tạo thiết bị dạy học tự làm đợt 2 được 08 thiết bị với kinh phí trên 250 triệu đồng; tổ chức tốt các phong trào thi đua chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11;

- Tuyển sinh năm học 2014 – 2015 đạt chỉ tiêu Bộ giao;

- Thực hiện tốt công tác liên kết đào tạo với các trung tâm dạy nghề trong và ngoài tỉnh;

- Đã hoàn thành quyết toán các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2014;

- Đã phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh tổ chức thi tuyển cho 132 thí sinh hệ đại học liên thông;

- Đã hoàn thành việc xét nâng lương đợt 2 năm 2014 đúng quy định;

- Đã xây dựng kế hoạch và hoàn thành đánh giá công chức, viên chức và kê khai tài sản năm 2014 đúng kế hoạch;

- Thực hiện rà soát quy hoạch cán bộ năm 2015 đúng kế hoạch đề ra;

- Hoàn thành đánh giá, phân loại đảng viên và tổ chức cơ sở đảng năm 2014 và tiếp tục thực hiện công tác chuẩn bị cho đại hội các chi bộ, Đảng bộ theo kế hoạch đã xây dựng;

- Đoàn trường đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2014 – 2017 đúng kế hoạch đề ra;

- Tham gia Hội thi Tuyên truyền về An toàn giao thông và Giải Bóng đá, bóng chuyền học sinh – sinh viên tỉnh đạt kết quả tương đối tốt;

- Đã làm việc với Bộ về cấp vốn Dự án Xây dựng Trường năm 2015;

- Hoàn thành quyết toán các hạng mục sửa chữa lớn năm 2014;

- Đã hoàn thành lắp đặt hệ thống chiếu sáng khu B;

- Đang triển khai chuyển phòng làm việc theo kế hoạch;

- Đã họp Ban Phòng chống bão lụt và triển khai thực hiện các giải pháp phòng chống trong mùa mưa bão;

- Đã phối hợp với Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II tổ chức bế giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính và khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức lãnh đạo, quản lý cấp phòng.

 

 

* Đánh giá chung:

Hội đồng trường đã chỉ đạo, triển khai thực hiện và hoàn thành tốt những nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong quý IV năm 2014.

2. Thông qua Chương trình hoạt động năm 2015 của Hội đồng trường

3. Nhiệm vụ trọng tâm trong quý I năm 2015

Căn cứ Nghị quyết năm 2015 của Đảng ủy Trường, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và Chương trình hoạt động năm 2015, Hội đồng trường đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong quý I năm 2015 như sau:

- Triển khai thực hiện Dự án xây dựng Trường giai đoạn I khi có quyết định của Bộ;

- Hoàn thành Hội giảng cấp Trường và tổ chức bồi dưỡng giáo viên tham gia hội giảng cấp tỉnh, cấp quốc gia;

- Xây dựng tiến độ, kế hoạch giáo viên và kế hoạch vật tư thực tập học kỳ II năm học 2014 – 2015;

- Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học đợt 1 năm 2015;

- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh khóa 39;

- Tổ chức thi học kỳ I năm học 2014 – 2015;

- Tuyển sinh và tổ chức giảng dạy các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2015;

- Xây dựng kế hoạch tự kiểm định chất lượng trường;

- Khảo sát nhu cầu học nghề, đề xuất mở nghề mới có khả năng thu hút học sinh nữ;

- Kiểm tra công tác đào tạo;

- Ban hành quyết định thành lập các hội đồng;

- Lập báo cáo kiểm kê, thanh lý tài sản năm 2014;

- Lập báo cáo tăng giảm tài sản cố định, báo cáo quyết toán, báo cáo thuế năm 2014; lập báo cáo tài chính và báo cáo tiết kiệm hàng quý; báo cáo quyết toán chi tiết năm 2014;

- Đối chiếu các khoản bảo hiểm năm 2014;

- Hoàn thành công tác chuẩn bị cho kiểm tra tài chính năm 2014;

- Xây dựng kế hoạch mua sắm thiết bị, sửa chữa, nâng cấp các công trình;

- Tổng hợp số liệu về tài sản, cấp phát vật tư, nhiên liệu hàng quý;

- Lập dự toán sửa chữa, nâng cấp, mua sắm thiết bị, xe tập lái năm 2015;

- Sửa chữa 02 phòng khách;

- Tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức, Hội nghị Điển hình tiên tiến; thông qua kế hoạch hoạt động chào mừng 70 năm thành lập Bộ Canh nông và Đại hội thi đua Ngành Nông nghiệp;

- Triển khai thực hiện Luật thi đua khen thưởng năm 2013;

- Rà soát các hợp đồng lao động năm 2015;

- Tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc và chuẩn bị các điều kiện cho Đại hội Đảng bộ Trường;

- Tiếp tục thực hiện các thủ tục xin đất mở rộng Trường;

- Tham gia các phong trào kỷ niệm ngày 9/1;

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 26/3;

- Xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động của Hội Cựu học sinh – sinh viên Trường;

Quyết nghị được thông qua Hội đồng; 100% nhất trí với nội dung nêu trên.

 

                                                                      T/M HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

                                                                                  CHỦ TỊCH

 

                                                                                   (Đã ký)

 

                                                                               Bùi Trọng Sơn

  

    
   Tin đã đưa
     NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TẠI PHIÊN HỌP THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2013 - 2018
     Nghị quyết phiên họp 11 - Quý II - 2016
     Nghị quyết phiên họp 10 quý I - 2016
     Quyết nghị của Hội đồng Trường tại phiên họp thứ IX
     Quyết nghị của Hội đồng Trường tại phiên họp thứ VIII
     Nghị quyết tại phiên họp thứ VII, nhiệm kỳ 2013-2018
     Nghị Quyết Phiên họp thứ V - Quý IV - 2014
     Nghị quyết phiên họp thứ IV - Quý III - 2014
     Nghị quyết phiên họp thứ III - Quý II - 2014
     Nghị quyết phiên họp thứ II - Quý I - 2014
     Nghị quyết phiên họp thứ I
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ GIỚI
Địa chỉ :  Xã Nghĩa Kỳ, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi
Website :  www.truongcdncogioi.edu.vn