Hôm nay, 27/4/2018 Tìm : Đăng nhập :
TỪ THÁNG 1/2018 ĐỊA CHỈ TRANG WEB MỚI CỦA TRƯỜNG ĐỔI TÊN THÀNH http://caodangcogioi.edu.vn/
   Hội đồng trường - Nghị Quyết
Nghị Quyết Phiên họp thứ V - Quý IV - 2014(13/10/2014)

 

TRƯỜNG CĐN CƠ GIỚI                                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   HỘI ĐỒNG TRƯỜNG                                                            Độc lập  Tự do – Hạnh phúc

         Số: 06/QN-HĐT                                                            Quảng Ngãi, ngày 02 tháng 10 năm 2014                                         

 

QUYẾT NGHỊ CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

PHIÊN HỌP THỨ V

 

Ngày 02 tháng 10 năm 2014, Hội đồng trường Trường Cao đẳng nghề Cơ giới tổ chức phiên họp lần thứ V, nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Thành phần:

- Chủ trì: Bùi Trọng Sơn - Chủ tịch Hội đồng

- Thư ký: Võ Ngọc Thạch - Thư ký Hội đồng

- Có mặt: 12/13 thành viên

- Vắng mặt: 01 (đ/c Đốc: có lý do)

Nội dung:

- Đánh giá kết quả thực hiện Quyết nghị của Hội đồng trường tại phiên họp thứ IV (quý III/2014);

- Phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng trường trong quý IV năm 2014;

Sau khi bàn bạc, thảo luận, Hội đồng trường thống nhất ý kiến đánh giá kết quả thực hiện Quyết nghị của Hội đồng trường tại phiên họp thứ IV và đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV/2014 như sau:

1. Đánh giá kết quả thực hiện Quyết nghị của Hội đồng trường tại phiên họp thứ IV.

Đối chiếu với nhiệm vụ đã đề ra trong quý III tại phiên họp thứ IV, Hội đồng trường đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ như sau:

- Đã chỉ đạo và triển khai công tác tuyển sinh năm học 2014 – 2015 bằng nhiều hình thức, biện pháp;

- Đã xét duyệt hồ sơ đăng ký học nghề đợt 1 năm học 2014 – 2015 (ngày 10/9/2014);

- Đã tổ chức nhập học đợt 1 năm 2014 và triển khai tuần giáo dục chính trị đầu khóa theo kế hoạch;

- Làm tốt công tác chuẩn bị và triển khai thi tốt nghiệp cho các lớp khoá 35, 36, 37 đúng kế hoạch, đảm bảo nghiêm túc, công bằng, khách quan; tỷ lệ tốt nghiệp đạt 99%;

- Đã xây dựng và thông qua Kế hoạch đào tạo, Kế hoạch vật tư thực tập học kỳ I năm học 2014 – 2015;

- Đã triển khai thực hiện chế tạo thiết bị dạy học tự làm đợt 1 và nghiệm thu, đánh giá kết quả với tổng kinh phí 264 triệu đồng; có 07 thiết bị và 03 sáng kiến kỹ thuật được đưa vào ứng dụng trong giảng dạy và quản lý đạt hiệu quả sử dụng cao, giá thành thấp;

- Đã hoàn thành chỉ tiêu đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2014; kiểm tra hồ sơ và quyết toán xong 01 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2014;

- Đã phối hợp với Trung tâm Dạy nghề - Giáo dục thường xuyên và Hướng nghiệp huyện Bình Sơn điều chỉnh kế hoạch giảng dạy phù hợp;

- Đang triển khai thu thập minh chứng bổ sung và viết báo cáo Tự kiểm định chất lượng năm 2014;

- Đã tổ chức đánh giá kỹ năng sử dụng thiết bị dạy nghề cho giáo viên giảng dạy tích hợp, bước đầu đã thu được kết quả tích cực, khuyến khích giáo viên chủ động nghiên cứu chuyên sâu và sử dụng hiệu quả thiết bị dạy học có sẵn;

- Đã hoàn thành các thủ tục xin vốn thực hiện Dự án xây dựng Trường năm 2015;

- Tổ chức thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm 9 năm ngày Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và triển khai các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao giữa các đơn vị trong Cụm An toàn về An ninh trật tự Nghĩa Kỳ - Quảng Phú;

- Đã thực hiện xong các hạng mục sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất năm 2014; đã tổ chức nghiệm thu tường rào khu A, sân xưởng và xưởng cơ khí để đưa vào sử dụng;

- Đã xây dựng kế hoạch và triển khai sửa chữa ký túc xá để tiếp đón học sinh khóa mới;

- Đã triển khai lắp đặt hệ thống chiếu sáng khu B nhưng chưa hoàn thành;

- Tham gia Hội thao các cơ sở dạy nghề do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi tổ chức, kết quả đạt giải ba toàn đoàn;

- Đã xây dựng kế hoạch và triển khai các công việc chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo đúng kế hoạch đã đề ra.

* Đánh giá chung:

Hội đồng trường đã chỉ đạo, triển khai thực hiện và hoàn thành tốt những nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong quý III.

2. Nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV năm 2014

Căn cứ Nghị quyết năm 2014 của Đảng ủy Trường và kết quả thực hiện nhiệm vụ 03 quý đầu năm, Hội đồng trường đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV năm 2014 như sau:

- Hoàn thành công tác kiểm kê và thanh lý tài sản năm 2014;

- Tổ chức đánh giá kỹ năng nghề giáo viên năm 2014;

- Xây dựng kế hoạch Hội giảng cấp khoa, Hội giảng cấp trường năm học 2014 – 2015; triển khai Hội giảng cấp khoa;

- Hoàn thành báo cáo Tự kiểm định chất lượng dạy nghề năm 2014, gửi Tổng cục Dạy nghề trước ngày 15/12/2014;

- Tổ chức tổng kết năm học 2013 – 2014 và khai giảng năm học 2014 – 2015;

- Triển khai công tác nghiên cứu khoa học, chế tạo thiết bị dạy học tự làm đợt 2 và tổ chức các phong trào thi đua chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11;

- Tiếp tục tuyển sinh và nhập học đợt 2 năm học 2014 – 2015;

- Tăng cường liên kết với các cơ sở đào tạo trong và ngoài tỉnh;

- Hoàn thành quyết toán 01 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn;

- Phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh tổ chức tuyển sinh và khai giảng các lớp liên kết hệ liên thông cao đẳng, đại học;

- Xét nâng lương đợt 2 năm 2014;

- Triển khai đánh giá công chức, viên chức năm 2014;

- Đánh giá, phân loại đảng viên và tổ chức cơ sở đảng năm 2014 và tiếp tục thực hiện công tác chuẩn bị cho đại hội các Chi bộ, Đảng bộ theo kế hoạch đã xây dựng;

- Chỉ đạo Đại hội Đoàn trường;

- Làm việc với Bộ về cấp vốn Dự án năm 2015;

- Hoàn thành quyết toán các hạng mục sửa chữa lớn năm 2014;

- Lập dự toán sửa chữa, nâng cấp, mua sắm thiết bị, xe tập lái năm 2015;

- Hoàn thành lắp đặt hệ thống chiếu sáng khu B.

Quyết nghị được thông qua Hội đồng; 100% nhất trí với nội dung nêu trên.

 

                                                                      T/M HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

                                                                                  CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

                                                                               Bùi Trọng Sơn

  

    
   Tin đã đưa
     NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TẠI PHIÊN HỌP THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2013 - 2018
     Nghị quyết phiên họp 11 - Quý II - 2016
     Nghị quyết phiên họp 10 quý I - 2016
     Quyết nghị của Hội đồng Trường tại phiên họp thứ IX
     Quyết nghị của Hội đồng Trường tại phiên họp thứ VIII
     Nghị quyết tại phiên họp thứ VII, nhiệm kỳ 2013-2018
     NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP VI- QUÝ I-2015
     Nghị quyết phiên họp thứ IV - Quý III - 2014
     Nghị quyết phiên họp thứ III - Quý II - 2014
     Nghị quyết phiên họp thứ II - Quý I - 2014
     Nghị quyết phiên họp thứ I
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ GIỚI
Địa chỉ :  Xã Nghĩa Kỳ, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi
Website :  www.truongcdncogioi.edu.vn