Hôm nay, 27/4/2018 Tìm : Đăng nhập :
TỪ THÁNG 1/2018 ĐỊA CHỈ TRANG WEB MỚI CỦA TRƯỜNG ĐỔI TÊN THÀNH http://caodangcogioi.edu.vn/
   Hội đồng trường - Nghị Quyết
Nghị quyết phiên họp thứ III - Quý II - 2014(13/10/2014)

TRƯỜNG CĐN CƠ GIỚI                                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   HỘI ĐỒNG TRƯỜNG                                                            Độc lập  Tự do – Hạnh phúc

         Số: 04/QN-HĐT                                                            Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 04 năm 2014                                         

 

QUYẾT NGHỊ CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

PHIÊN HỌP THỨ III

 

Hôm nay, ngày 22 tháng 4 năm 2014, Hội đồng trường Trường Cao đẳng nghề Cơ giới tổ chức phiên họp lần thứ III, nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Thành phần:

- Chủ trì: Bùi Trọng Sơn - Chủ tịch Hội đồng

- Thư ký: Võ Ngọc Thạch - Thư ký Hội đồng

- Có mặt: 12/13 thành viên

- Vắng mặt: 01 (đ/c Nguyễn Đốc – có lý do)

Nội dung:

- Đánh giá kết quả thực hiện Quyết nghị của Hội đồng trường tại phiên họp thứ II;

- Phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng trường trong quý II năm 2014;

Sau khi bàn bạc, thảo luận, Hội đồng trường thống nhất ý kiến đánh giá kết quả thực hiện Quyết nghị của Hội đồng trường tại phiên họp thứ II và đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong phiên họp thứ III (quý II/2014) như sau:

1. Đánh giá kết quả thực hiện Quyết nghị của Hội đồng trường tại phiên họp thứ II.

- Đã thực hiện xong các thủ tục tách khoa Ôtô – Máy thi công thành khoa Ôtô - Máy thi công và Trung tâm đào tạo lái xe;

- Đã hoàn thành các công việc cần thiết để xin mở nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí trình độ trung cấp nghề;

- Đang triển khai đào tạo nghề Cơ điện tử trình độ trung cấp nghề từ năm học 2013 - 2014;

- Đã thẩm định 05 giáo trình dạy nghề, đang triển khai chỉnh biên để ban hành;

- Đã xây dựng và đang triển khai thực hiện một số hạng mục trong Kế hoạch sửa chữa, cải tạo, chống xuống cấp năm 2014;

- Đã tiến hành thu thập ý kiến bổ sung và ban hành các Quy chế hoạt động của Trường;

- Đã xây dựng Kế hoạch Nghiên cứu khoa học đợt I năm 2014; Kế hoạch Hội giảng cấp trường năm 2014;

- Đã xây dựng Kế hoạch mua sắm thiết bị cho đào tạo năm 2014 và trình Bộ phê duyệt;

- Chưa thực hiện các thủ tục tiếp theo về xin đất mở rộng Trường trong năm 2014 vì chưa có kinh phí giải toả, đền bù;

- Chưa tổ chức cho giáo viên Trung tâm Đào tạo lái đi tham quan, học tập các cơ sở Đào tạo lái xe, vì công tác giao quyền tự chủ cho nghề lái xe còn phải nhiên cứu kỹ và chưa thực hiện trong giai đoạn này;

- Đã xây dựng ý tưởng để nâng cấp Website của Trường nhưng chưa triển khai thực hiện vì còn phụ thuộc vào đối tác bên ngoài;

- Công tác khảo sát, đánh giá ngoài về chất lượng đào tạo, điều chỉnh mục tiêu đào tạo, chất lượng chương trình, giáo trình... chưa thực hiện vì ít nhận được sự hợp tác từ các doanh nghiệp;

- Đã hoàn chỉnh Kế hoạch Chiến đấu bảo vệ cơ quan nhưng chưa triển khai bố trí lực lượng, chưa xây dựng Kế hoạch Ứng phó với các tình huống gây mất an ninh trật tự trong nhà trường;

2. Nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2014

Căn cứ Nghị quyết năm 2014 của Đảng ủy Trường, Hội đồng trường đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2014 như sau:

- Thực hiện những công việc còn tồn tại trong quý I;

- Triển khai công tác Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2013 – 2014;

- Xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học đợt 1 và triển khai thực hiện;

- Triển khai công tác tuyển sinh năm học 2014 – 2015;

- Tổ chức tuyển sinh và mở lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo chỉ tiêu của tỉnh;

- Xin giấy phép mở nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí;

- Hoàn thành duyệt quyết toán ngân sách năm 2013;

- Điều chỉnh dự toán Dự án xây dựng trường giai đoạn 1;

- Sửa chữa, nâng cấp, mua sắm theo kế hoạch;

- Sửa chữa hệ thống chiếu sáng;

- Xét nâng lương đợt 1 năm 2014;

- Tổ chức thảo luận chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014;

- Tổ chức rà soát, kiểm kê, đánh giá hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học tự làm từ năm 2010 đến nay;

- Đăng cai tổ chức Hội thi tay nghề cấp tỉnh năm 2014;

- Tổ chức luyện tập học sinh tham gia Hội thi tay nghề Quốc gia năm 2014;

- Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 38 năm ngày thành lập Trường.

Quyết nghị được thông qua Hội đồng; 100% nhất trí với nội dung nêu trên.

 

                                                                      T/M HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

                                                                                  CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

                                                                               Bùi Trọng Sơn

 

 

 
    
   Tin đã đưa
     NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TẠI PHIÊN HỌP THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2013 - 2018
     Nghị quyết phiên họp 11 - Quý II - 2016
     Nghị quyết phiên họp 10 quý I - 2016
     Quyết nghị của Hội đồng Trường tại phiên họp thứ IX
     Quyết nghị của Hội đồng Trường tại phiên họp thứ VIII
     Nghị quyết tại phiên họp thứ VII, nhiệm kỳ 2013-2018
     NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP VI- QUÝ I-2015
     Nghị Quyết Phiên họp thứ V - Quý IV - 2014
     Nghị quyết phiên họp thứ IV - Quý III - 2014
     Nghị quyết phiên họp thứ II - Quý I - 2014
     Nghị quyết phiên họp thứ I
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ GIỚI
Địa chỉ :  Xã Nghĩa Kỳ, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi
Website :  www.truongcdncogioi.edu.vn