Hôm nay, 27/4/2018 Tìm : Đăng nhập :
TỪ THÁNG 1/2018 ĐỊA CHỈ TRANG WEB MỚI CỦA TRƯỜNG ĐỔI TÊN THÀNH http://caodangcogioi.edu.vn/
   Hội đồng trường - Nghị Quyết
Nghị quyết phiên họp thứ II - Quý I - 2014(13/10/2014)

TRƯỜNG CĐN CƠ GIỚI                                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   HỘI ĐỒNG TRƯỜNG                                                            Độc lập  Tự do – Hạnh phúc

         Số: 03/QN-HĐT                                                            Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 01 năm 2014                                         

 

QUYẾT NGHỊ CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

PHIÊN HỌP THỨ II

 

Hôm nay, ngày 10 tháng 01 năm 2014, Hội đồng trường Trường Cao đẳng nghề Cơ giới tổ chức phiên họp lần thứ II, nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Thành phần:

- Chủ trì: Bùi Trọng Sơn - Chủ tịch Hội đồng

- Thư ký: Trịnh Thị Quỳnh Hoa          - Ủy viên Hội đồng

- Có mặt: 11/13 thành viên

- Vắng mặt: 02 (có lý do)

Nội dung:

- Đánh giá kết quả thực hiện Quyết nghị của Hội đồng trường tại phiên họp thứ I;

- Phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng trường trong quý I năm 2014;

- Thông qua Dự thảo Kế hoạch hoạt động của Hội đồng trường nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Sau khi bàn bạc, thảo luận, Hội đồng trường thống nhất ý kiến đánh giá kết quả thực hiện Quyết nghị của Hội đồng trường tại phiên họp thứ I và đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong phiên họp thứ II (quý I/2014) như sau:

1. Đánh giá kết quả thực hiện Quyết nghị của Hội đồng trường tại phiên họp thứ I.

- Đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện công tác kiểm kê, thanh lý tài sản năm 2013 đúng kế hoạch, đạt chất lượng;

- Đã chốt danh sách tuyển sinh năm học 2013 – 2014. Kết quả tuyển sinh: 665/800 chỉ tiêu; trong đó: TCN: 408/600 học sinh; CĐN: 257/200 sinh viên;

- Xây dựng xong Kế hoạch đào tạo năm học 2013 – 2014;

- Hoàn thành bảng tổng hợp khối lượng giảng dạy cho từng đơn vị, cá nhân trong toàn trường;

- Hoàn thành hồ sơ đào tạo và thủ tục quyết toán cho các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn đúng thời gian quy định;

- Công tác bồi dưỡng học sinh thi tay nghề cấp Bộ triển khai đúng kế hoạch; các sinh viên đã thực hiện được những nhiệm vụ cơ bản trong đề thi;

- Đã hoàn thành việc đối chiếu, giải quyết nợ tạm ứng và các chứng từ thanh toán trong năm 2013;

- Hoàn thành và gửi Bộ Báo cáo quỹ lương năm 2014;

- Đã hoàn thành các báo cáo tài sản gửi Bộ;

- Đã hoàn thành kê khai tài sản của cán bộ lãnh đạo, quản lý;

- Hoàn thành Báo cáo đánh giá, phân loại cán bộ viên chức;

- Hoàn thành Báo cáo rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo năm 2014;

- Hoàn thành các thủ tục nâng lương đợt 2/2013.

2. Nhiệm vụ trọng tâm trong quý I năm 2014

Căn cứ Nghị quyết năm 2014 của Đảng ủy Trường, Hội đồng trường đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong quý I năm 2014 như sau:

- Hoàn thành các thủ tục tách khoa Ôtô – Máy thi công thành khoa Ôtô - Máy thi công và Trung tâm đào tạo lái xe;

- Làm thủ tục xin mở nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí trình độ trung cấp nghề;

- Triển khai đào tạo nghề Cơ điện tử trình độ trung cấp nghề;

- Hoàn thành thẩm định 06 giáo trình dạy nghề;

- Thực hiện các thủ tục tiếp theo về xin đất mở rộng Trường;

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch sửa chữa, cải tạo, chống xuống cấp năm 2014;

- Cử cán bộ lãnh đạo, quản lý bồi dưỡng trình độ ngoại ngữ theo quy định của Bộ;

- Tổ chức cho giáo viên Trung tâm Đào tạo lái đi tham quan, học tập các cơ sở Đào tạo lái xe ô tô trong và ngoài tỉnh;

- Thu thập ý kiến bổ sung các Quy chế của Trường;

- Xây dựng Kế hoạch Nghiên cứu khoa học đợt I năm 2014; Kế hoạch Hội giảng cấp trường năm 2014;

- Xây dựng Kế hoạch mua sắm thiết bị cho đào tạo năm 2014;

- Nâng cấp, tạo giao diện mới cho Website của Trường, xây dựng kế hoạch viết bài đăng tin trên Website;

- Triển khai khảo sát, đánh giá ngoài về chất lượng đào tạo, điều chỉnh mục tiêu đào tạo, chất lượng chương trình, giáo trình...;

- Hoàn chỉnh Kế hoạch Chiến đấu bảo vệ cơ quan, Kế hoạch Phòng cháy chữa cháy, Kế hoạch Ứng phó với các tình huống gây mất an ninh trật tự trong nhà trường;

3. Thông qua Dự thảo Kế hoạch hoạt động của Hội đồng trường nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Hội nghị đã góp ý kiến bổ sung, hoàn chỉnh Dự thảo Kế hoạch hoạt động của Hội đồng trường nhiệm kỳ 2013 – 2018 và thống nhất ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng trường nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Quyết nghị được thông qua Hội đồng; 100% nhất trí với nội dung nêu trên.

 

                                                                      T/M HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

                                                                                  CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

                                                                               Bùi Trọng Sơn

 

 

 
    
   Tin đã đưa
     NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TẠI PHIÊN HỌP THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2013 - 2018
     Nghị quyết phiên họp 11 - Quý II - 2016
     Nghị quyết phiên họp 10 quý I - 2016
     Quyết nghị của Hội đồng Trường tại phiên họp thứ IX
     Quyết nghị của Hội đồng Trường tại phiên họp thứ VIII
     Nghị quyết tại phiên họp thứ VII, nhiệm kỳ 2013-2018
     NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP VI- QUÝ I-2015
     Nghị Quyết Phiên họp thứ V - Quý IV - 2014
     Nghị quyết phiên họp thứ IV - Quý III - 2014
     Nghị quyết phiên họp thứ III - Quý II - 2014
     Nghị quyết phiên họp thứ I
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ GIỚI
Địa chỉ :  Xã Nghĩa Kỳ, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi
Website :  www.truongcdncogioi.edu.vn