Hôm nay, 27/4/2018 Tìm : Đăng nhập :
TỪ THÁNG 1/2018 ĐỊA CHỈ TRANG WEB MỚI CỦA TRƯỜNG ĐỔI TÊN THÀNH http://caodangcogioi.edu.vn/
   Tuyển sinh - Kết quả tuyển sinh
Danh sách học sinh trúng tuyện hệ Trung cấp nghề năm 2011(Đợt 1)(16/02/2012)
TT
Họ và tên
 
Ngày sinh
Nơi sinh
Nghề
VH máy thi công nền
1
Trần Cao
Khoa
27/10/1992
Đức Hiệp, Mộ Đức, Quảng Ngãi
VH máy thi công nền
2
Nguyễn Văn
Hoàng
28/03/1993
Tịnh Bắc, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
VH máy thi công nền
3
Võ Quan
Định
13/07/1992
P. Nghĩa Lộ, TPQN, Quảng Ngãi
VH máy thi công nền
4
Nguyễn Lâm
Vẫn
19/02/1985
Nghĩa Trung, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi
VH máy thi công nền
5
Trần Đình
Nở
12/06/1991
Nghĩa Trung, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi
VH máy thi công nền
6
Trần Văn
Thời
20/05/1993
Bình Thanh Tây, Bình Sơn, Quảng Ngãi
VH máy thi công nền
7
Lê Văn
Hùng
10/07/1994
Tịnh Ấn Tây, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
VH máy thi công nền
8
Nguyễn
Tuấn
26/12/1993
Nghĩa Phú, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi
VH máy thi công nền
9
Phan Thanh
Sang
01/07/1991
Bình Nghi, Tây Sơn, Bình Định
VH máy thi công nền
10
Cao Minh
Thạch
16/05/1989
Bình Nghi, Tây Sơn, Bình Định
VH máy thi công nền
11
Phạm Văn
Sang
16/01/1994
Nghĩa Kỳ, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi
VH máy thi công nền
12
Lê Quang
Phó
30/10/1993
Hành Nhân, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi
VH máy thi công nền
13
Nguyễn Văn
Đầy
10/01/1995
Hành Tín Đông, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi
VH máy thi công nền
14
Đặng Như
Quý
10/07/1994
Bình Minh, Bình Sơn, Quảng Ngãi
VH máy thi công nền
15
Tạ Nhất
Truyền
27/11/1992
Tịnh Minh, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
VH máy thi công nền
16
Nguyễn Tấn
Quang
20/06/1995
Hành Phước, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi
VH máy thi công nền
17
Hà Văn
Khôi
05/10/1992
Nghĩa Trung, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi
VH máy thi công nền
18
Đào Minh
Thể
02/11/1995
Nghĩa Kỳ, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi
VH máy thi công nền
19
Nguyễn Ngọc
Thiện
07/08/1996
Đức Thắng, Mộ Đức, Quảng Ngãi
VH máy thi công nền
20
Lê Trung
Việt
02/12/1993
520 Thanh Niên, TT Bình Định
VH máy thi công nền
21
Lê Văn
Nhựt
20/02/1993
Tịnh Trà, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
VH máy thi công nền
22
Nguyễn Xuân
Triều
12/03/1993
Hoài Phú, Hoài Nhơn, Bình Định
VH máy thi công nền
23
Nguyễn Tất
Thành
15/05/1992
Tịnh Hà, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
VH máy thi công nền
24
TRần Tiến
Bảo
09/11/1993
Ba Ngòi, Cam Ranh, Khánh Hoà
VH máy thi công nền
Công nghệ Hàn
1
Duy
01/01/1994
Nghĩa Điền, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi
Công nghệ Hàn
2
Treương Minh
Huy
09/05/1993
P. Lê Hồng Phong, TPQN, Quảng Ngãi
Công nghệ Hàn
3
Nguyễn Tấn
Mỹ
10/10/1994
Nghĩa Hiệp, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi
Công nghệ Hàn
4
Nguyễn Quốc
Đức
20/04/1988
Tịnh Đông, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
Công nghệ Hàn
5
Đào Công
Vương
18/09/1990
Bình Trị, Bình Sơn, Quảng Ngãi
Công nghệ Hàn
6
Huỳnh Nhất
Duy
03/04/1988
Nghĩa Hà, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi
Công nghệ Hàn
7
Trương Thanh
Quang
19/07/1994
Nghĩa Mỹ, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi
Công nghệ Hàn
8
Trần Ngọc Huy
Hoàng
27/07/1995
Hành Minh, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi
Công nghệ Hàn
Cắt gọt kim loại
1
Đoàn Huy
Tuấn
03/03/1993
Bình Tân, Bình Sơn, Quảng Ngãi
Cắt gọt kim loại
 
 
 
 
 
 
1
Nguyễn Trần
Thịnh
21/05/1995
P. Quảng Phú, TPQN, Quảng Ngãi
Nguội lắp ráp cơ khí
2
Nguyễn Thanh
Báu
22/08/1994
Đức Lợi, Mộ Đức, Quảng Ngãi
Nguội lắp ráp cơ khí
3
Thới
Trưng
25/04/1993
Bình Tân, Bình Sơn, Quảng Ngãi
Nguội lắp ráp cơ khí
Điện Công nghiệp
1
Bùi Thanh
Hương
02/11/1993
Bình Thuận, Bình Sơn, Quảng Ngãi
Điện Công nghiệp
2
Nguyễn Xuân
Đoàn
22/08/1990
Xuân Phong, Xuân Trường, Nam Định
Điện Công nghiệp
3
Huỳnh Quốc
Nam
03/11/1990
Bình Tân, Bình Sơn, Quảng Ngãi
Điện Công nghiệp
4
Phan Thanh
Quang
13/06/1991
Tịnh Giang, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
Điện Công nghiệp
5
Lê Văn
Nam
24/12/1990
Nghĩa Thắng, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi
Điện Công nghiệp
6
Bùi Minh
Hùng
02/06/1982
Nghĩa Trung, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi
Điện Công nghiệp
7
Lê Văn
Nho
28/06/1991
Phổ Thạnh, Đức Phổ, Quảng Ngãi
Điện Công nghiệp
8
Trương Quang
Cường
10/10/1994
Tịnh Thọ, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
Điện Công nghiệp
9
Phan Văn
Thời
14/11/1996
Đức Thanh, Mộ Đức, Quảng Ngãi
Điện Công nghiệp
10
Trần Thiên
Thức
24/09/1990
Hành Tín Tây, Nghĩa hành, Quảng Ngãi
Điện Công nghiệp
11
phù Trung
Thành
21/09/1989
114/12 Lê Trung Đình, Quảng Ngãi
Điện Công nghiệp
12
Nguyễn Quốc
Việt
21/10/1989
Nghĩa Thuận, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi
Điện Công nghiệp
13
Nguyễn Hồng
Xưởng
08/12/1995
Phổ An, Đức Phổ, Quảng Ngãi
Điện Công nghiệp
14
Đào Văn
11/06/1994
Nghĩa Thuận, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi
Điện Công nghiệp
15
Huỳnh Quang
Sở
06/04/1993
Nghĩa Kỳ, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi
Điện Công nghiệp
16
Nguyễn
Toàn
14/17/1993
P. Lê Hồng Phong, TPQN, Quảng Ngãi
Điện Công nghiệp
17
Nguyễn
Hậu
12/07/1995
Phổ Thạnh, Đức Phổ, Quảng Ngãi
Điện Công nghiệp
Công nghệ Ô tô
1
Hồ Tuấn
Cường
20/11/1996
Đức Phú, Mộ Đức, Quảng Ngãi
Công nghệ Ô tô
2
Nguyễn Văn
Trầm
26/09/1995
Bình Khương, Bình Sơn, Quảng Ngãi
Công nghệ Ô tô
3
Nguyễn Quang
Vương
28/09/1994
Tịnh Trà, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
Công nghệ Ô tô
4
Trần Đại
Dương
06/06/1995
Nghĩa Thương, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi
Công nghệ Ô tô
5
Nguyễn Hoài
Tiến
14/03/1995
TT La Hà, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi
Công nghệ Ô tô
6
Trần Đức
Hương
06/03/1995
Hành Thịnh, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi
Công nghệ Ô tô
7
Tạ Đức
Tài
13/12/1993
P. Trần Hưng Đạo, TPQN, Quảng Ngãi
Công nghệ Ô tô
8
Lương Quốc Vũ
Bảo
24/10/1995
Hành Minh, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi
Công nghệ Ô tô
9
Hồ Anh
Viên
02/11/1994
Phổ Phong, Đức Phỏ, Quảng Ngãi
Công nghệ Ô tô
10
Ngô Thanh
Phổ
28/05/1994
Đức Thanh, Mộ Đức, Quảng Ngãi
Công nghệ Ô tô
11
Trương Quang
Sỹ
23/09/1995
Tịnh Minh, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
Công nghệ Ô tô
12
Huỳnh Ngọc
Tân
08/12/1995
Nghĩa Mỹ, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi
Công nghệ Ô tô
13
TRần Văn
Lượng
30/01/1994
P. Quảng Phú, TPQN, Quảng Ngãi
Công nghệ Ô tô
14
Lê Anh
Quyền
17/08/1994
Nghĩa Kỳ, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi
Công nghệ Ô tô
15
Lê Tuấn
Anh
10/02/1994
P. Chánh Lộ, TPQN, Quảng Ngãi
Công nghệ Ô tô
16
Nguyễn Minh
Trương
08/02/1993
Phổ An, Đức Phổ, Quảng Ngãi
Công nghệ Ô tô
17
Nguyễn Quốc
Hùng
10/07/1994
Tịnh Đông, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
Công nghệ Ô tô
18
Huỳnh Phi
Bảo
10/08/1994
Nghĩa Mỹ, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi
Công nghệ Ô tô
19
Trương Lê Công
Nhâm
19/05/1993
Phổ Văn, Đức Phổ, Quảng Ngãi
Công nghệ Ô tô
20
Võ Kim
Điền
26/04/1994
Hành Tín Tây, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi
Công nghệ Ô tô
Kế toán doanh nghiệp
1
Lê Văn
20/11/1992
Đức Chánh, Mộ Đức, Quảng Ngãi
Kế toán doanh nghiệp
2
Võ Thị Phương
Thảo
05/05/1990
Nghĩa Phú, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi
Kế toán doanh nghiệp
3
Nguyễn Hồng
Thanh
10/12/1996
P. Quảng Phú, TPQN, Quảng Ngãi
Kế toán doanh nghiệp
4
Hồ Việt
28/02/1994
P. Trần Phú, TPQN, Quảng Ngãi
Kế toán doanh nghiệp
5
Nguyễn Văn
Xuân
10/03/1988
P. Quảng Phú, TPQN, Quảng Ngãi
Kế toán doanh nghiệp

 

 
 
       Nhà trường thông báo cho những anh chị có tên trong danh sách trúng tuyển đúng vào lúc 07h ngày 26 tháng 09 năm 2011 đến trường để làm thủ tục nhập học. 
 
    
   Tin đã đưa
     THÔNG BÁO NHẬP HỌC
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ GIỚI
Địa chỉ :  Xã Nghĩa Kỳ, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi
Website :  www.truongcdncogioi.edu.vn