Hôm nay, 27/4/2018 Tìm : Đăng nhập :
TỪ THÁNG 1/2018 ĐỊA CHỈ TRANG WEB MỚI CỦA TRƯỜNG ĐỔI TÊN THÀNH http://caodangcogioi.edu.vn/
   Đào tạo - Kết quả học tập
Kết quả học tập HK I năm học 2011-2012(16/02/2012)       Bảng tổng kết kết quả học tập HK I của các lớp sau : 35L1, 35K1, 35T1, 35B1, 35G1, 35D1, 35E1. 
Xem kết quả 
    
   Tin đã đưa
     ĐIỂM THI HỌC KỲ II LỚP 10 - KHÓA 35 BDTX
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ GIỚI
Địa chỉ :  Xã Nghĩa Kỳ, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi
Website :  www.truongcdncogioi.edu.vn