Hôm nay, 27/4/2018 Tìm : Đăng nhập :
TỪ THÁNG 1/2018 ĐỊA CHỈ TRANG WEB MỚI CỦA TRƯỜNG ĐỔI TÊN THÀNH http://caodangcogioi.edu.vn/
   Đào tạo - Kế hoạch đào tạo
KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP NGHỀ KHÓA 33,34,35 Năm 2012(16/02/2012)
 

BỘ NÔNG NGHIỆP &PTNT                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG CĐN CƠ GIỚI                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 

 

 

KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP NGHỀ KHOÁ 33, 34,35

Năm 2012

        

1. Các lớp dự thi tốt nghiệp năm 2012                        

Khóa 33:

Lớp: 33B2, 3B3; 33E2, 33E3; 33G3; 33L3; 33T1

Khóa 34:

Lớp: 34D1(Hệ THCS)

Lớp: 34B3; 34E3; 34K3 (Hệ PTTH)

Khóa 35

Lớp: 35B; 35G, 35T, 35E (Hệ Cao đẳng liên thông đợt 1)

2. Kế hoạch thi

Ngày 31/8/2012

   - Xét điều kiện dự thi tốt nghiệp

 

Ngày 6/9/2012

     * Sáng:  -  7h30 khai mạc kỳ thi

                   -  8h00 thi môn lý thuyết nghề

 

      * Chiều: - 14h00 thi môn Chính trị (Các lớp Cao đẳng nghề liên thông)

     

 Ngày 7/9/2012: Thi thực hành (Tại xưởng thực hành)

 

 

Ghi chú:  Khoa nghề tổng hợp điểm của học sinh gửi về phòng Đào tạo trước ngày 27/8/2012   

 

                                                                                                             Ngày 05/7/2012

   PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                                                           PHÓ PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

             Đã ký

 

    BÙI TRỌNG SƠN                                                                                         HỒ TRỌNG HỶ 

    
   Tin đã đưa
     THỜI KHÓA BIỂU HỌC LÝ THUYẾT HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017
     Lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp nghề các khóa K37; K38 và K39
     LỊCH THI TỐT NGHIỆP KHÓA 37, 38, 39 (THÁNG 8/2016)
     LỊCH THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015-2016
     LỊCH THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2011-2012
     Kế hoạch thi tốt nghiệp Khóa 32-33 và thi tốt nghiệp nghề Khóa 32-33-34
     Kế hoạch thi tốt nghiệp Khóa 32
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ GIỚI
Địa chỉ :  Xã Nghĩa Kỳ, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi
Website :  www.truongcdncogioi.edu.vn