Hôm nay, 27/4/2018 Tìm : Đăng nhập :
TỪ THÁNG 1/2018 ĐỊA CHỈ TRANG WEB MỚI CỦA TRƯỜNG ĐỔI TÊN THÀNH http://caodangcogioi.edu.vn/
   Đào tạo - Kế hoạch đào tạo
Kế hoạch thi tốt nghiệp Khóa 32-33 và thi tốt nghiệp nghề Khóa 32-33-34(16/02/2012)
 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP &PTNT                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG CĐN CƠ GIỚI                                    Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
 
 
KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP VĂN HÓA KHOÁ 33, 32
VÀ THI TỐT NGHIỆP NGHỀ KHOÁ 32; 33; 34
(Lớp: 33B2, 33B3; 33E2, 33E3; 33D2; 33G3; 33L3; 33T1;32G3, 32G4, 32G5)
Lớp: 32G3; 32G4; 32G5; 33L1; 33L2; 33l4; 34D2)
 
I. KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP VĂN HOÁ (Khoá 33, 32G3, 32G3,32G4)

TT
Nội dung công việc
Ngày thi
Thời gian
Ghi chú
 
Xét điều kiện thi tốt nghiệp
18/08/2011
14h00
 
Sáng
- Khai mạc thi
- Thi môn Lý
23/08/2011
7h30
8h15
 
Sáng
- Thi môn Hoá
24/08/2011
7h45
 
Sáng
- Thi môn Toán
25/08/2011
7h45
 
 

II. KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP NGHỀ (LỚP 33L1, 33L2, 33L4; 34D2)

 
Nội dung công việc
Ngày thi
Thời gian
Ghi chú
Chiều
Xét điều kiện thi tốt nghiệp
18/08/2011
14h00
 
Sáng
- Khai mạc thi
- Thi môn Lý thuyết nghề
23/08/2011
7h30
8h15
 
Sáng
- Thi môn chính trị
24/08/2011
7h45
 
Cả ngày
- Thi thực hành
 25/08 đến 09/09/2011
 
 

    
III. KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP NGHỀ (LỚP 32G3, 32G4, 32G5)
 

 
Nội dung công việc
Ngày thi
Thời gian
Ghi chú
Sáng
- Thi môn Lý thuyết nghề
27/7/2011
7h45
 
Chiều
- Thi thực hành
27/7/2011
13h30
 

Ghi chú :  Học sinh phải đóng đủ các kỳ học phí đã học
                Phải đeo thẻ học sinh khi vào phòng thi. 

    
   Tin đã đưa
     THỜI KHÓA BIỂU HỌC LÝ THUYẾT HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017
     Lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp nghề các khóa K37; K38 và K39
     LỊCH THI TỐT NGHIỆP KHÓA 37, 38, 39 (THÁNG 8/2016)
     LỊCH THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015-2016
     LỊCH THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2011-2012
     KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP NGHỀ KHÓA 33,34,35 Năm 2012
     Kế hoạch thi tốt nghiệp Khóa 32
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ GIỚI
Địa chỉ :  Xã Nghĩa Kỳ, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi
Website :  www.truongcdncogioi.edu.vn