Hôm nay, 27/4/2018 Tìm : Đăng nhập :
TỪ THÁNG 1/2018 ĐỊA CHỈ TRANG WEB MỚI CỦA TRƯỜNG ĐỔI TÊN THÀNH http://caodangcogioi.edu.vn/
   Đào tạo - Kế hoạch đào tạo
Kế hoạch thi tốt nghiệp Khóa 32(15/02/2012)

   

BỘ NÔNG NGHIỆP &PTNT                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG CĐN CƠ GIỚI                                    Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc


       KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP KHOÁ 32                              

 - Các lớp: 32B2, 32B3, 32B4; 32E3, 32E4, 32E5; 32L3, 32L4; 32T2
 
TT
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Kế hoạch thi
Ghi chú
1
Xét điều kiện thi tốt nghiệp
29/3/2011
 
2
- Khai mạc thi (7h30)
  Thi TN văn hoá
01/04/2011
 
3
- Thi thực hành
5-9/4/2011
 
 
LỊCH THI
    
Ngày 1/4/2011
     * Sáng:  -  7h30 khai mạc kỳ thi
                   -  8h00 thi môn Vật lý 
      * Chiều: - 14h00 thi môn Toán
Ngày 4/4/2011
     * Sáng: - 7h30 thi môn Hoá học
     * Chiều: - 2h00 thi môn Lý thuyết nghề 

Ngày  5 - 9/4/2011
   
       * Thi thực hành 

 
 
 - Các lớp: 32G1, 32G2
 
TT
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Kế hoạch thi
Ghi chú
1
Xét điều kiện thi tốt nghiệp
19/4/2011
 
2
- Khai mạc thi (7h30)
  Thi TN văn hoá
22/04/2011
 
3
- Thi thực hành
26-29/4/2011
 
 
LỊCH THI
    
Ngày 22/4/2011
     * Sáng:  -  7h30 khai mạc kỳ thi
                   -  8h00 thi môn Vật lý
 
      * Chiều: - 14h00 thi môn Toán
    
Ngày 15/4/2011
     * Sáng: - 7h30 thi môn Hoá học
   
     * Chiều: - 2h00 thi môn Lý thuyết nghề 
 
Ngày  26 - 29/4/2011  
      * Thi thực hành 

Ghi chúKhoa nghề tổng hợp điểm của học sinh gởi về phòng Đào tạo trước ngày 15/3/2010   
 
                                                                                              ………….., ngày 15/2/2011
 

   PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                                             PHÓ PHÒNG ĐÀO TẠO

 

     BÙI TRỌNG SƠN                                                                        HỒ TRỌNG HỶ 

 
 
 
    
   Tin đã đưa
     THỜI KHÓA BIỂU HỌC LÝ THUYẾT HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017
     Lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp nghề các khóa K37; K38 và K39
     LỊCH THI TỐT NGHIỆP KHÓA 37, 38, 39 (THÁNG 8/2016)
     LỊCH THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015-2016
     LỊCH THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2011-2012
     KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP NGHỀ KHÓA 33,34,35 Năm 2012
     Kế hoạch thi tốt nghiệp Khóa 32-33 và thi tốt nghiệp nghề Khóa 32-33-34
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ GIỚI
Địa chỉ :  Xã Nghĩa Kỳ, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi
Website :  www.truongcdncogioi.edu.vn