Hôm nay, 27/4/2018 Tìm : Đăng nhập :
TỪ THÁNG 1/2018 ĐỊA CHỈ TRANG WEB MỚI CỦA TRƯỜNG ĐỔI TÊN THÀNH http://caodangcogioi.edu.vn/
   Đào tạo - Kế hoạch đào tạo
LỊCH THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015-2016(30/08/2016)
 LỊCH THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015-2016:

 

 

 

NGÀY THI

THỜI GIAN

MÔN

LỚP

GIÁM THỊ

PHÒNG THI

8/8/2016

07h30

Toán

39B1

Thúy

-

Nhàn

10

Toán

39 E1, EL1, EC1

M.Dung

-

Vinh

15

Toán

39D1, 39GLTI

Trang

-

Quân

11

Toán

38B1, 38D1, 38GLT

Mỹ

-

Đúng

14

Toán

38 E1

Loan

-

M.Việt

13

Dung sai

39B-CĐ

Bảo

-

Phi

16

Dung sai

39G-CĐ

Dung sai

39T-CĐ

Chính trị

39E-CĐ

Thư

-

Đ.Hùng

19

14h00

39B1

M.Dung

-

Vinh

10

39 E1

Trang

-

Quân

15

39D1, 39GLTI

Mỹ

-

Sơn B

11

38 E1

Loan

-

M.Việt

13

38B1, 38D1, 38GLT

Bảo

-

Đúng

14

Sức bền VL

39T-CĐ

Thư

-

Đ.Hùng

16

CN khí nén - TL

39B-CĐ

Vẽ điện

39E-CĐ

Nhàn

-

Thúy

19

9/8/2016

07h30

Hóa

39B1

Trang

-

Đúng

10

Hóa

39 E1

Loan

-

Mỹ

15

Hóa

39D1, 39GLTI

Bảo

-

M.Dung

11

Hóa

38 E1

Đ.Hùng

-

Sơn B

13

Hóa

38B1, 38D1, 38GLT

Nhàn

-

Vinh

14

Nguyên lý-CTM

39T-CĐ

M.Việt

-

Quân

16

Nhiệt kỹ thuật

39B-CĐ

9/8/2016

14h00

Văn

39B1

Phi

-

Sơn B

10

Văn

39 E1

Nhàn

-

Vinh

15

Văn

39D1, 39GLTI

Vĩnh

-

Quân

11

Văn

38 E1

Thúy

-

Bảo

13

Văn

38B1, 38D1, 38GLT

M.Dung

-

Loan

14

Tổ chức sản xuất

39B-CĐ

Trang

-

M.Việt

16

Tổ chức sản xuất

39G-CĐ

Quản trị DN

39T-CĐ

10/8/2016

07h30

Vẽ kỹ thuật

39B-CĐ

Nhàn

-

M.Dung

16

Vẽ kỹ thuật

39G-CĐ

Vẽ kỹ thuật

39T-CĐ

Vẽ kỹ thuật

39B1

Hạnh

-

Mỹ

10

Vẽ kỹ thuật

39 E1

Thúy

-

Bảo

15

Vẽ kỹ thuật

39D1, 39GLT

Đúng

-

Thư

11

14h00

Ngoại ngữ

39D1, 39GLTI

M.Việt

-

Bảo

11

Ngoại ngữ

39 E1

Hạnh

-

Sơn B

15

Ngoại ngữ

39B1

Mỹ

-

Thúy

10

Cơ Ứng dụng

38B1

Đ.Hùng

-

Nhàn

14

Cơ ứng dụng

39B-CĐ

M.Dung

-

Loan

16

Cơ kỹ thuật

39G-CĐ

Cơ Lý thuyết

39T-CĐ

11/8/2016

07h30

Điện KT

39D1, 39GLT

Sơn B

-

Vinh

11

Điện KT

39B1

Thúy

-

Đ.Hùng

10

Cung cấp điện

39 E1

M.Việt

-

Quân

15

Cung cấp điện

38 E1

Bảo

-

Thư

13

Điện KT

38GLT

Trang

-

Mỹ

14

Nguyên lý cắt

39T-CĐ

M.Dung

-

Nhàn

16

ĐTCB

39B-CĐ

 

                                                                                                                                 PHÒNG ĐÀO TẠO 

    
   Tin đã đưa
     THỜI KHÓA BIỂU HỌC LÝ THUYẾT HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017
     Lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp nghề các khóa K37; K38 và K39
     LỊCH THI TỐT NGHIỆP KHÓA 37, 38, 39 (THÁNG 8/2016)
     LỊCH THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2011-2012
     KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP NGHỀ KHÓA 33,34,35 Năm 2012
     Kế hoạch thi tốt nghiệp Khóa 32-33 và thi tốt nghiệp nghề Khóa 32-33-34
     Kế hoạch thi tốt nghiệp Khóa 32
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ GIỚI
Địa chỉ :  Xã Nghĩa Kỳ, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi
Website :  www.truongcdncogioi.edu.vn