Hôm nay, 27/4/2018 Tìm : Đăng nhập :
TỪ THÁNG 1/2018 ĐỊA CHỈ TRANG WEB MỚI CỦA TRƯỜNG ĐỔI TÊN THÀNH http://caodangcogioi.edu.vn/
   Đào tạo - Các ngành nghề đào tạo
Chương trình khung trình độ trung cấp nghề Kế toán doanh nghiệp(14/02/2012)
Mã môn học
 
Tên môn học
 
Thời gian đào tạo
Thời gian của môn học (giờ)
Năm học
Học kỳ
Tổng số
Trong đó
LT
TH
I
Các môn học chung
 
 
210
210
 
MH 01
Chính trị
1
I
30
30
 
MH 02
Pháp luật
1
I
15
15
 
MH 03
Giáo dục thể chất
1
I
30
30
 
MH 04
Giáo dục quốc  phòng
1
I
45
45
 
MH 05
Tin học
1
I
30
30
 
MH 06
Ngoại ngữ
1
I
60
60
 
II
Các môn học đào tạo nghề bắt buộc
 
 
 
 
 
II.1
Các môn học cơ sở
 
 
600
390
210
MH 07
Kinh tế chính trị
1
I
90
60
30
MH 08
Luật kinh tế
1
I
30
20
10
MH 09
Soạn thảo văn bản
1
I
45
30
15
MH 10
Kinh tế vi mô
1
I
60
40
20
MH 11
Lý thuyết thống kê
1
I
75
50
25
MH 12
Lý thuyết tài chính
1
II
45
30
15
MH 13
Lý thuyết tiền tệ tín dụng
1
II
45
30
15
MH 14
Lý thuyết kế toán
1
II
45
30
15
MH 15
Maketing
1
II
30
20
10
MH 16
Quản lý ngân sách
2
II
45
25
20
MH 17
Kinh tế quốc tế
1
II
45
25
20
MH 18
Kinh tế nông nghiệp
1
II
45
30
15
II.2
Các môn học chuyên môn nghề
 
 
1740
430
1310
MH19
Quản trị doanh nghiệp
2
I
45
30
15
MH 20
Thống kê doanh nghiệp
1
II
60
30
30
MH 21
Thuế
1
II
60
30
30
MH 22
Tài chính doanh nghiệp
2
I
75
45
30
MH 23
Kế toán doanh nghiệp
2
I
210
105
105
MH 24
Phân tích hoạt động kinh doanh
2
I
60
30
30
MH 25
Kiểm toán
2
I
30
15
15
MH 26
Tin học kế toán
2
II
60
30
30
MH 27
Kế toán hành chính sự nghiệp
2
II
60
30
30
MH 28
Kế toán ngân sách xã, phường
2
II
60
30
30
MH 29
Kế toán hợp tác xã
2
II
60
30
30
MH 30
Thị trường chứng khoán
2
I
60
25
35
MH 31
Thực hành kế toán doanh nghiệp
1
I + II
225
 
225
MH 32
Thực tập nghề nghiệp
2
II
165
 
165
MH 33
Thực tập tốt nghiệp
2
II
510
 
510
 
Tổng cộng
 
 
2550
1025
1525

 
 
    
   Tin đã đưa
     CÁC NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
     Chương trình khung trình độ trung cấp nghề Hàn
     Chương trình khung trình độ trung cấp nghề Điện công nghiệp
     Chương trình khung trình độ trung cấp nghề Cắt gọt kim loại
     Chương trình khung ngành Công nghệ ô tô
     Các nghề đào tạo của Trường
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ GIỚI
Địa chỉ :  Xã Nghĩa Kỳ, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi
Website :  www.truongcdncogioi.edu.vn