Hôm nay, 27/4/2018 Tìm : Đăng nhập :
TỪ THÁNG 1/2018 ĐỊA CHỈ TRANG WEB MỚI CỦA TRƯỜNG ĐỔI TÊN THÀNH http://caodangcogioi.edu.vn/
   Đào tạo - Các ngành nghề đào tạo
Chương trình khung trình độ trung cấp nghề Cắt gọt kim loại(14/02/2012)
MH,
Tên môn học, mô đun
Thời gian đào tạo
Thời gian của môn học, mô đun (giờ)
Năm học
Học kỳ
Tổng số
Trong đó
Giờ LT
Giờ TH
I
Các môn học chung
 
 
210
210
 
MH 01
Giáo dục quốc phòng
1
I
45
 
 
MH 02
Giáo dục thể chất
1
I
30
 
 
MH 03
Pháp luật
1
I
15
 
 
MH 04
Chính trị
2
I
30
 
 
MH 05
Tin học
2
I
30
 
 
MH 06
Ngoại ngữ
2
I
60
 
 
II
Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc
 
 
1. 990
600
1. 390
II.1
Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở
 
 
300
300
 
MH 07
Điện kỹ thuật
1
II
45
 
 
MH 08
Cơ kỹ thuật
1
II
75
 
 
MH 09
Vật liệu cơ khí
1
I
45
 
 
MH 10
Dung sai lắp ghép và đo lường
1
II
45
 
 
MH 11
Vẽ kỹ thuật 1
1
II
45
 
 
MH 12
Vẽ kỹ thuật 2 (Acad)
2
II
45
 
 
II.2
Các môn học, mô đun chuyên môn nghề
 
 
1. 690
300
1390
MĐ 13
Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động
1
 
I
 
30
25
5
MĐ 14
Nhập nghề Cắt gọt kim loại
1
I
30
20
10
MĐ 15
Gia công nguội cơ bản
1
I
80
10
70
MĐ 16
Tiện cơ bản. 
1
I
140
30
110
MĐ 17
Tiện trục dài không dùng giá đỡ
1
I
80
10
70
MĐ 18
Tiện kết hợp
1
II
80
10
70
MĐ 19
Tiện lỗ
1
II
95
15
80
MĐ 20
Tiện côn
1
II
80
10
70
MĐ 21
Tiện ren tam giác
1
II
100
10
90
MĐ 22
Tiện ren truyền động
2
I
100
10
90
MĐ 23
Tiện định hình
2
I
85
5
80
MĐ 24
Tiện chi tiết có gá lắp phức tạp
2
I
110
20
90
MĐ 25
Gia công trên máy tiện CNC
2
II
150
45
105
MĐ 26
Bào mặt phẳng
1
II
80
10
70
MĐ 27
Bào rãnh, bào góc
2
I
85
15
70
MĐ 28
Phay mặt phẳng
2
I
75
15
60
MĐ 29
Phay rãnh, phay góc
2
I
80
10
70
MĐ 30
Phay bánh răng, thanh răng
2
II
70
10
60
MĐ 31
Gia công trên máy mài phẳng
2
I
70
10
60
MĐ 32
Gia công trên máy mài tròn
2
II
70
10
60
 
Tổng cộng
 
 
2.200
810
1. 390

 

MH,
Tên môn học, mô đun
(Kiến thức, kỹ năng tự chọn)
Thời gian đào tạo
Thời gian của môn học, mô đun (giờ)
Năm học
Học kỳ
Tổng số
Trong đó
Giờ LT
Giờ TH
MĐ 33
Gia công trên máy phay CNC
2
II
 145
 45
   100
MĐ 34
Mài định hình
2
II
75
15
60
MĐ 35
Doa lỗ trên máy doa vạn năng
2
II
90
30
60
MĐ 36
Nâng cao hiệu quả công việc
2
II
 40
30
10
 
Tổng cộng
 
 
350
120
230

 
 
    
   Tin đã đưa
     CÁC NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
     Chương trình khung trình độ trung cấp nghề Kế toán doanh nghiệp
     Chương trình khung trình độ trung cấp nghề Hàn
     Chương trình khung trình độ trung cấp nghề Điện công nghiệp
     Chương trình khung ngành Công nghệ ô tô
     Các nghề đào tạo của Trường
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ GIỚI
Địa chỉ :  Xã Nghĩa Kỳ, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi
Website :  www.truongcdncogioi.edu.vn