Hôm nay, 27/4/2018 Tìm : Đăng nhập :
TỪ THÁNG 1/2018 ĐỊA CHỈ TRANG WEB MỚI CỦA TRƯỜNG ĐỔI TÊN THÀNH http://caodangcogioi.edu.vn/
   Đơn vị trực thuộc - Thư viện
Tóm tắt tài liệu mới(07/07/2012)
1. Sổ tay hướng nghiệp học nghề cho lao động trẻ./ Nguyễn Thị Lê Hương, Đặng Thị Huyền.
          Cung cấp một số thông tin cần thiết để lựa chọn nghề nghiệp, thông tin về đào tạo nghề tại Việt Nam và mô tả về nghề của 67 nghề trong xã hội.
2. Cẩm nang việc làm và lập nghiệp/ Nguyễn Thị Lê Hương, Đặng Thị Huyền.
          Tổng quan về tình hình việc làm của lao động Việt Nam. Lực lượng lao động, việc làm của lao động, thị trường lao động. Những kỹ năng làm việc cần thiết của người lao động. Tự tạo việc làm. Lao động xuất khẩu.
3. Mô hình dạy nghề và giải quyết việc làm cho lao động ở khu vực chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
          Khái quát về việc làm và nhu cầu dạy nghề cho lao động ở khu vực cần chuyển mục đích sử dụng đất. Xây dựng mô hình dạy nghề cho lao động và vấn đề việc làm và giải quyết việc làm cho lao động ở khu vực chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
4. Đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp vừa và nhỏ/ Nguyễn Quang Việt, Phạm Xuân Thu.
          Bối cảnh tác động đến đào tạo và sử dụng lao động ở Việt Nam. Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam. Hệ thống dạy nghề và thực trạng đào tạo ở Việt Nam. Các yếu tố bảo đảm đào tạo nghề, định hướng đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Một số giải pháp tăng cường gắn kết giữa đào tạo nghề và sử dụng lao động tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
5. Sổ tay công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn/ Phạm Xuân Thu, Nguyễn Quang Việt.
          Những nội dung cơ bản trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Xác định nhu cầu học nghề và tổ chức đào tạo cho lao động nông thôn. Việc làm cho lao động nông thôn. Những điển hình trong sản xuất kinh doanh.
6. Giáo trình luật giao thông đường bộ./ Cao Trọng Hiền, Phạm Gia Nghi; Cục đường bộ Việt Nam.
          Giới thiệu những nội dung cơ bản của luật giao thông đường bộ. Hệ thống báo hiệu đường bộ, xử lý các tình huống giao thông.
7. Giáo trình đạo đức người lái xe ôtô/ Cục đường bộ Việt Nam.
          Những vấn đề cơ bản về phẩm chất đạo đức trong giai đoạn hiện nay và đạo đức của người lái xe ô tô.
8. Giáo trình kỹ thuật lái xe ô tô/ Cục đường bộ Việt Nam.
          Những kiến thức cơ bản về kỹ thuật lái xe ô tô và những thao tác đúng qui trình kĩ thuật dùng cho người học để tự sát hạch giấy phép lái xe ô tô các hạng B1, B2, C.
9. Giáo trình cấu tạo và sửa chữa thông thường xe ô tô/ Cục đường bộ Việt Nam.
          Giới thiệu chung về xe ô tô. Động cơ ô tô. Cấu tạo gầm ô tô. Điện xe ô tô. Nội quy xưởng va kỹ thuật an toàn sử dụng đồ nghề. Bảo dưỡng kỹ thuật xe ô tô. Sửa chữa các hư hỏng thông thường.
10. Giáo trình nghiệp vụ vận tải/ Cục đường bộ Việt Nam.
Những kiến thức cơ bản về kinh tế vận tải và tổ chức vận tải như: Khái niệm cung về vận tải ô tô, công tác vận chuyển hàng hoá và khách hàng, các thủ tục trong vận tải, quá trình vận tải của người lái xe.
 
    
   Tin đã đưa
     Cập nhật sách tại thư viện trường năm 2014
     Bảng kê sách mới tháng 8 năm 2012
     Bảng kê sách mới
     Giáo trình hiện có
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ GIỚI
Địa chỉ :  Xã Nghĩa Kỳ, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi
Website :  www.truongcdncogioi.edu.vn