Hôm nay, 16/12/2017 Tìm : Đăng nhập :
   Đơn vị trực thuộc
Cập nhật sách tại thư viện trường năm 2014(01/12/2014)
Sách mới 2014 xem chi tiết tại đây >>

Bảng tóm tắt tài liệu năm 2014 xem chi tiết tại đây >>

 
    
   Tin đã đưa
     Triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết đại hội XII của Đảng
     Khoa chuyên môn
     Bảng kê sách mới tháng 8 năm 2012
     .
     Bảng kê sách mới
     Tóm tắt tài liệu mới
     Giáo trình hiện có
     ..
     Trường CĐ nghề Cơ giới đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong địa bàn tỉnh Quảng Ngãi - 2011
     .
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ GIỚI
Địa chỉ :  Xã Nghĩa Kỳ, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi
Website :  www.truongcdncogioi.edu.vn