Hôm nay, 26/4/2018 Tìm : Đăng nhập :
TỪ THÁNG 1/2018 ĐỊA CHỈ TRANG WEB MỚI CỦA TRƯỜNG ĐỔI TÊN THÀNH http://caodangcogioi.edu.vn/
   Giới thiệu - Quá trình phát triển
Sứ mệnh và mục tiêu chất lượng của Trường(16/02/2012)
* Sứ mệnh:
         Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thực hiện ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ và khả năng hội nhập khu vực và quốc tế nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các ngành kinh tế khác, trong đó lấy đào tạo nhân lực cơ giới, cơ khí chế tạo, cơ khí động lực làm trọng điểm. 

* Tầm nhìn: 
        Trở thành Trường Cao đẳng nghề Cơ giới đào tạo đa cấp, đa ngành trọng điểm của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, của khu vực Miền Trung, Tây Nguyên và cả nước, có thương hiệu trong khu vực và quốc tế. 

* Mục tiêu:

1. Mục tiêu chung:
            Đổi mới cơ bản và toàn diện đảm bảo mang lại điều kiện làm việc thuận lợi, phát huy cao độ trí tuệ, năng lực của cán bộ, giáo viên nhà trường cho sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp, nông thôn; tạo điều kiện thuận lợi cho người học để không ngừng nâng cao chất lượng học tập với những kỹ năng tiên tiến hiện đại và những kiến thức cần thiết để tiến thân lâp nghiệp; phấn đấu trở thành trường Cao đẳng nghề trọng điểm quốc gia; phát triển thương hiệu “Cơ giới Quảng Ngãi” rộng rãi trong cả nước, trong khu vực và quốc tế.

2. Mục tiêu cụ thể:
            - Giai đoạn 2009 – 2011: Trở thành Trường cao đẳng nghề Cơ giới; hoàn thành cư bản việc chuyển đổi mục tiêu đào tạo theo hướng đào tạo đa cấp, đa ngành có chất lượng, hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu của xã hội và dạy nghề cho nông dân; phát triển ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ; tiếp cận hợp tác, hội nhập khu vực và quốc tế nhằm từng bước phát triển thương hiệu “Cơ giới Quảng Ngãi”.
            - Giai đoan 2012 – 2015: Trở thành một trong các trường cao đẳng nghề cơ giới trọng điểm có năng lực, chất lượng, hiệu quả đào tạo đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 3 ngành nghề đào tạo trọng điểm đạt chuẩn khu vực và quốc tế; phát triển thương hiệu, uy tín về chất lượng đào tạo và ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ các lĩnh vực nông nghiệp nông thôn và các lĩnh vực khác.
            - Tầm nhìn đến năm 2020: Trở thành một trong các trường cao đẳng nghề trọng điểm quốc gia, có thương hiệu trong nước, trong khu vực và quốc tế và có đủ điều kiện tổ chức đào tạo trình độ đại học công nghệ một số nghề trọng điểm của trường.

  

    
   Tin đã đưa
     Lịch sử - Truyền thống
     Thông tin chung về Trường cao đẳng nghề Cơ giới
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ GIỚI
Địa chỉ :  Xã Nghĩa Kỳ, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi
Website :  www.truongcdncogioi.edu.vn