Hôm nay, 27/4/2018 Tìm : Đăng nhập :
TRANG CHỦ TRƯỜNG TRANG CHỦ      
TỪ THÁNG 1/2018 ĐỊA CHỈ TRANG WEB MỚI CỦA TRƯỜNG ĐỔI TÊN THÀNH http://caodangcogioi.edu.vn/
   Thành tích
Tập thể:

- Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn năm 2011và 2015.

 Cá nhân:

     - Võ Cam – Giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi năm 2000 và Chiến sĩ thi đua cấp Bộ năm 2011-2015.