Hôm nay, 27/4/2018 Tìm : Đăng nhập :
TRANG CHỦ TRƯỜNG TRANG CHỦ      
TỪ THÁNG 1/2018 ĐỊA CHỈ TRANG WEB MỚI CỦA TRƯỜNG ĐỔI TÊN THÀNH http://caodangcogioi.edu.vn/
   Tổ bộ môn

Tổ bộ môn Lý luận Chính trị

Tổ bộ môn Lý luận Chính trị được thành lập vào tháng 6 năm 2010. Đến nay Tổ bộ môn vừa đảm nhận giảng dạy các môn chính như Pháp luật, Chính trị, Kinh tế Chính trị, vừa giảng dạy các môn học khác cho tất cả các bậc học, các hệ đào tạo của Nhà trường như Triết học Mác Lê-nin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Với khối lượng giảng dạy khá lớn như thế, các giáo viên trong Tổ vẫn khắc phục tốt những khó khăn chung, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, chất lượng giảng dạy không ngừng được nâng cao.

Vì vậy, giữa sự phát triển không ngừng của Nhà trường, Tổ Bộ môn là địa chỉ đáng tin cậy, là cầu nối để chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực lý luận.