Hôm nay, 26/4/2018 Tìm : Đăng nhập :
TRANG CHỦ TRƯỜNG TRANG CHỦ      
TỪ THÁNG 1/2018 ĐỊA CHỈ TRANG WEB MỚI CỦA TRƯỜNG ĐỔI TÊN THÀNH http://caodangcogioi.edu.vn/
   Thành tích

 THÀNH TÍCH

Tập thể

- Bằng khen Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn năm 2007.

- Bằng khen Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn năm 2014. 

    

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ GIỚI
KHOA CƠ ĐIỆN

Nghĩa kỳ - Tư nghĩa - Quảng Ngãi
ĐT: 055. 3823796; Fax: 055.3826513
Email: 
truongcdncg@gmail.com - Website: http://www.truongcdncogioi.edu.vn