Hôm nay, 26/4/2018 Tìm : Đăng nhập :
TRANG CHỦ TRƯỜNG TRANG CHỦ      
TỪ THÁNG 1/2018 ĐỊA CHỈ TRANG WEB MỚI CỦA TRƯỜNG ĐỔI TÊN THÀNH http://caodangcogioi.edu.vn/
   Cơ cấu tổ chức
  

DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN HIỆN NAY

 

TT Họ và tên  Chức vụ

1

Đoàn Hồng Lai

Trưởng khoa

2

Cao Thị Thanh Bình

Phó khoa

3

Lê Thị Nhật Loan

Giáo viên

4

Ngô Thị Bích Tần

Giáo viên

5

Nguyễn Đình Hùng

Giáo viên

6

Lê Thị Phương Dung

Giáo vụ

7

Võ Văn Phi

Giáo viên

8

Lê Quốc Hùng

Giáo viên

9

Bùi Quang Toản

Giáo viên

10

Bùi Xin

Giáo viên

11

Nguyễn Minh Điệp

Giáo viên

12

Hồ Văn Tịnh

Giáo viên

13

Phan Ngọc Bảo

Giáo viên

 

 

 

    

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ GIỚI
KHOA CƠ ĐIỆN

Nghĩa kỳ - Tư nghĩa - Quảng Ngãi
ĐT: 055. 3823796; Fax: 055.3826513
Email: 
truongcdncg@gmail.com - Website: http://www.truongcdncogioi.edu.vn