Hôm nay, 26/4/2018 Tìm : Đăng nhập :
TRANG CHỦ TRƯỜNG TRANG CHỦ        
TỪ THÁNG 1/2018 ĐỊA CHỈ TRANG WEB MỚI CỦA TRƯỜNG ĐỔI TÊN THÀNH http://caodangcogioi.edu.vn/
   Thành tích

Tập thể

- Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và PTNT năm 2011.

- Bằng khen của Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn năm 2012.

- Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn năm 2013.

- Đề nghị khen thưởng đã được gửi lên Thủ tướng Chính phủ năm 2015.

 

Cá nhân

- Trịnh Thị Quỳnh Hoa: Bằng khen Bộ Nông nghiệp và PTNT năm 1999, 2011, 2012.

- Võ Đình Hiển: Bằng khen Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn năm 2012.

- Nguyễn Thị Nguyệt Ánh: Bằng khen Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn năm 2012. 

    

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ GIỚI
KHOA CƠ BẢN

Nghĩa kỳ - Tư nghĩa - Quảng Ngãi
ĐT: 055. 3823796; Fax: 055.3826513
Email: 
truongcdncg@gmail.com - Website: http://www.truongcdncogioi.edu.vn