Hôm nay, 26/4/2018 Tìm : Đăng nhập :
TỪ THÁNG 1/2018 ĐỊA CHỈ TRANG WEB MỚI CỦA TRƯỜNG ĐỔI TÊN THÀNH http://caodangcogioi.edu.vn/
   Phòng quản lý xe máy - quản trị
PHÒNG QUẢN LÝ XE MÁY - QUẢN TRỊ 
1- Giới thiệu chung:
    Phòng Quản lý Xe máy - Quản trị được thành lập từ những ngày đầu thành lập trường. Là đơn vị tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng quản lý, tổ chức mua sắm thiết bị phục vụ công tác giảng dạy, học tập của trường. Tổng hợp, thống kê việc sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị, tài sản của trường. Quản lý, đề xuất và tổ chức thực hiện việc cải tạo, tu sửa, nâng cấp mở rộng các công trình của trường. Thực hiện công tác; phòng chống cháy nổ; vệ sinh môi trường.  
2- Nhiệm vụ:
- Xây dựng chiến lược tổng thể, dự án phát triển nhà trường trong từng giai đoạn đáp ứng nhu cầu đào tạo.
- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch quản trị nhà cửa, thiết bị, xe máy, vật kiến trúc;
- Xây dựng tổ chức thực hiện kế hoạch sửa chữa xe máy, nhà cửa, điện nước, vệ sinh môi trường;
- Xây dựng tổ chức thực hiện kế hoạch nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho viên chức và học sinh, sinh viên;
- Xây dựng kế hoạchmua sắm tài sản, vật tư, công cụ, dụng cụ, văn phòng phẩm đảm bảo thực hành triệt để tiết kiệm về vật tư, tiền vốn, chống lãng phí, tham ô, móc ngoặc… không để công trình xuống cấp.
- Lập hồ sơ, tờ trình về các dự án nâng cấp Trường.
- Lập dự toán xây dựng sửa chữa nhà, sửa chữa xe máy, thiết bị.
- Lập kế hoạch mua sắm nguồn vốn chương trình mục tiêu, nguồn vốn trong các dự án, nguồn vốn khác trong năm… để trình Bộ duyệt; lập dự trù mua sắm, tiếp nhận, quản lý theo qui định chung.
- Quản lý nhà ở khu gia đình cán bộ, viên chức và lập dự trù mua sắm, trang bị, sửa chữa các phương tiện, tiện nghi làm việc cho các Phòng, khoa, nhà ăn học sinh, phòng khách …
- Quản lý kho xăng dầu, nhà ăn và căn tin phục vụ học sinh, sinh viên.
- Theo dõi cấp phát vật tư, nhiên liệu
- Mở sổ theo dõi và quản lý việc mua sắm các phương tiện, vật tư, thiết bị trong toàn trường.
- Tổng hợp và xây dựng kế hoạch nhu cầu về vật tư, thiết bị... phục vụ cho học sinh học tập, thực tập.Căn cứ vào thiết kế kinh tế kỹ thuật các dự án đã được Bộ phê duyệt, triển khai các thủ tục: lập hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu báo cáo Bộ phê duyệt, theo dõi việc thi công của bên B đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng công trình và yêu cầu kỹ thuật.
Có kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng, trung- đại tu xe máy, thiết bị theo định kỳ; quản lý tốt các loại vật tư, thiết bị, phương tiện xe máy (lý lịch xe máy) không để hư hỏng mất mát; tổ chức nghiệm thu sản phẩm, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm sản xuất được trong trường (nếu có).
Công tác quản trị: Quản lý bảo vệ tốt nhà cửa kho tàng, điện nước, chăm lo cây cảnh, môi trường sinh thái trong khu vực trường, đề phòng thiên tai lụt bão, hỏa hoạn … Xây dựng kế hoạch sửa chữa nhỏ các công trình hiện có của trường theo từng qúy hoặc đột xuất.
- Định kỳ hàng năm cùng với phòng Tài chính-kế toán kiểm kê một lần, hoặc kiểm kê đột xuất, quyết toán vật tư, thiết bị, nguyên nhiên vật liệu… trong từng tháng, qúy, năm theo qui định .
-  Cùng với phòng Đào tạo, các Khoa triển khai, thực hiện kế hoạch thực tập kết hợp với sản xuất , dịch vụ cung ứng sản phẩm làm ra ...
- Ngoài ra còn Xây dựng đề án WEBSITE trường, phát triển công nghệ thông tin trường ...
- Phối hợp với các Phòng, Khoa, Trung tâm, Tổ môn để hoàn thành tốt công việc và thực hiện các công việc khác do Ban giám hiệu phân công.
 
3- Cơ cấu tổ chức của Phòng:
 
    
   Tin đã đưa
     Quy chế quản lý và sử dụng tài sản năm 2012
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ GIỚI
Địa chỉ :  Xã Nghĩa Kỳ, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi
Website :  www.truongcdncogioi.edu.vn