Hôm nay, 26/4/2018 Tìm : Đăng nhập :
TỪ THÁNG 1/2018 ĐỊA CHỈ TRANG WEB MỚI CỦA TRƯỜNG ĐỔI TÊN THÀNH http://caodangcogioi.edu.vn/
   Phòng Hành chính - tổ chức
 TÓM TẮT LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

 

            Phòng Tổ chức – Cán bộ được thành lập từ năm 1976.

Từ năm 1982 đến năm 1987: phòng đảm nhận thêm chức năng quản lý học sinh và Phòng mang tên Phòng Tổ chức, Quản lý Học sinh.

Từ năm 1988 đến năm 2001, chức năng quản lý học sinh được chuyển giao cho phòng Đào tạo. Phòng mang tên Phòng Tổ chức – Hành chính.

Từ năm 2002 đến nay: Phòng mang tên Phòng Hành chính - Tổ chức.

 

THÀNH TÍCH    -Tập thể

- Bằng khen của Bộ Thủy lợi năm học 1988 – 1989.

- Bằng khen của Bộ Thủy lợi năm học 1991 – 1992.

- Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và PTNT năm 2007, 2011, 2012, 2014, 2015.

 

    
   Tin đã đưa
     Phòng HCTC -Trường CĐN Cơ giới qua 35 năm ổn định và phát triển
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ GIỚI
Địa chỉ :  Xã Nghĩa Kỳ, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi
Website :  www.truongcdncogioi.edu.vn